Har du brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt din lokale Saxo-afdeling ved hjælp af kontaktoplysningerne på vores kontaktside.

Kontakt os

V

Valutahandel

Valutahandel er en anden term for forex-handel. Saxo Bank tilbyder en online valutahandelsplatform.

Valørdato

Den dato, hvor afregning af beløbet for en handelstransaktion finder sted på en konto.

Variabel valuta

Er inden for valutahandel den valuta, som investoren betaler med eller modtager, når han handler. I EURUSD f.eks. er den variable valuta USD, hvilket betyder, at én EUR har en variabel værdi i USD. Når man køber EUR, betaler man med USD, og når man sælger EUR, modtager man USD. Den anden valuta (EUR i eksemplet ovenfor) kaldes basisvalutaen.

Vega

Et redskab, der anvendes til at beskrive en ændring i værdien af en option, når volatiliteten af det underliggende aktiv ændrer sig.

Vekselskurs

 Værdien af en valuta i forhold til en anden valuta. En argentinsk dollar f.eks. er 58 amerikanske cent eller 70 japanske yen værd. Valutaer, der handles frit på valutamarkederne, har en spotkurs (gælder for handler, der afregnes ”spot”, dvs. to arbejdsdage senere) og en terminskurs (som er spotkursen justeret for rentespændet mellem de to valutaer indtil udløb). Et land kan fastlægge sine valutakurser på flere måder:

  • Ved hjælp af et flydende kurssystem, hvor valutaen finder sit eget leje på markedet.
  • Ved hjælp af en ”crawling peg” eller kursjustering, som er en kombination af en officielt fastsat kurs og små hyppige justeringer, som i teorien forhindrer øget spekulation i revaluering eller devaluering.
  • Et fastkurssystem, hvor valutaens værdi fastsættes af regeringen og/eller national-/centralbanken.

 

Visning

Visning er et begreb opfundet af Saxo Bank, som betegner et enkelt faneblad i skærmens arbejdsområde, som indeholder både handels- og informationsmoduler. Visninger kan tilføjes, ændres eller slettes efter behov. Man kan f.eks. oprette en visning for handelsspecifikke instrumenter såsom dollar/yen, hvilket omfatter modulerne graf, handel og analyse specielt for dollar/yen. Man vil også typisk få brug for en visning specielt for kontoopgørelser. Platformen indeholder et antal standardvisninger, som man kan starte med.

Volatilitet

Der findes to former for volatilitet:

  • Historisk volatilitet er den faktiske volatilitet baseret på den volatilitet, der er realiseret ved tidligere bevægelser på markedet.
  • Implicit volatilitet er den volatilitet, der kan læses ud af kursen på en option. Den implicitte volatilitet er således den forventede spredning i bevægelserne i et underliggende aktivs kurs, der forudsiges over optionens løbetid og er afledt af de kendte kurser på optioner og de andre parametre, der anvendes ved beregningen af disse kurser.