Har du brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt din lokale Saxo-afdeling ved hjælp af kontaktoplysningerne på vores kontaktside.

Kontakt os

U

Udbudskurs

Den kurs, man kan købe et givent instrument til. Er inden for valutahandel den kurs, til hvilken handlen/basisvalutaen (der noteres først) kan købes ved at sælge parrets kursvaluta. Hvis man f.eks. køber EURUSD 100.000, køber man 100.000 euro over for amerikanske dollars.

Udbytte

Den procentdel af en virksomheds aktieværdi, der udbetales til aktionærerne. En aktie, der sælges for USD 100 pr. aktie med et årligt udbytte på USD 1 pr. aktie, giver investoren et afkast på 1 %.

Udløbsdato

Udløbsdatoen er den dag, hvor optionen udnyttes. Optioner, der kun kan udnyttes på udløbsdatoen, kaldes europæiske optioner. Der findes også optioner, der kan udnyttes når som helst efter udfærdigelsen af optionskontrakten og til og med udløbsdatoen eller blot med mindre intervaller i løbet af kontraktperioden. Disse optioner kaldes hhv. amerikanske og bermudanske (eller midtatlantiske) optioner.

Underliggende aktiv

Det aktiv (instrument, indeks eller referencerente), som optionsderivatet er baseret på.

Urealiseret margin P-L

Urealiseret gevinst/tab på positioner i marginbaserede produkter.

Urealiseret værdi af en position

Summen af ikke-marginpositioner (værdien af sikkerheden), urealiseret margingevinst/-tab (urealiseret værdi af alle åbne positioner) og lukkeomkostninger (kurtager og gebyrer).