Har du brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt din lokale Saxo-afdeling ved hjælp af kontaktoplysningerne på vores kontaktside.

Kontakt os

T

Terminskontrakt

En ordre om at handle et valutainstrument til en bestemt pris på en bestemt dato. Kursen på terminskontrakten er spotkursen justeret for rentespændet mellem de to valutaer indtil udløb. Terminskontraktordrer anvendes ofte til at afdække eksponeringsrisici ved handel på udenlandske markeder.

Theta

Udtrykker en ændring i værdien af en option over tid. Ændringen i værdien stammer fra den kortere tid til udløb og dermed reduktionen i optionens løbetid.

Eller

En tilnærmelse af faldet i kursen på en option over en tidsperiode, når alle andre faktorer er konstante. Theta udtrykkes generelt på dagsbasis. Hvis f.eks. et call har en kurs på USD 3,00 og en theta på 0,10, vil call’et alt andet lige en dag senere have en kurs på USD 2,90 (USD 3,00 - (.10 x 1)). Da den er resultatet af en matematisk model, afhænger theta af aktiekursen, aftalekursen, volatiliteten, renten, udbyttet og perioden indtil udløb.

Tidsværdi

Det beløb, hvormed værdien af en option overstiger den indre værdi.

Tilbageførsel af risiko

Samtidigt køb af et out of the money-call (put) og salg af en out of the money-put (call), sædvanligvis uden nogen forudbetaling af præmie. Købte og solgte optioner har den samme teoretiske størrelse og prædefinerede løbetid, og deltaene vil typisk blive sat til 25 %. Ifølge Black-Scholes-modellen bør køb og salg af optioner med lignende delta (og dermed out of the money-forward i samme grad) være nul omkostning. I praksis vil markedet foretrække den ene side frem for den anden. I det mest simple tilfælde er den implicitte volatilitet af out of the money-puts og -calls for den samme aftalekurs og udløbsdato forskellig, og de ekstra omkostninger ved den foretrukne model kaldes normalt ”risk reversal spread”. Dette spread afspejler markedets opfattelse, at den relevante sandsynlighedsfordeling ikke er symmetrisk omkring forward’en, men hælder i retning mod den foretrukne model. En anden måde at fortolke dette på er ved at sige, at den implicitte volatilitet hænger sammen med spot, hvilket er umuligt i Black-Scholes’ univers.

Traditionel option (vanilla option)

En almindelig option uden særlige funktioner.

Trailing stop

En trailing stop-ordre er en stopordre med en triggerkurs, der ændrer sig i takt med spotkursen. Når markedet stiger (ved lange positioner), stiger stopkursen med den andel, brugeren har angivet, men hvis markedskursen falder, forbliver stopkursen uændret. Denne type stopordre giver investoren mulighed for at fastsætte en øvre grænse for eventuelle tab uden at begrænse den mulige gevinst ved en position. Dette nedsætter desuden behovet for konstant at holde øje med markedskurserne på åbne positioner.