Har du brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt din lokale Saxo-afdeling ved hjælp af kontaktoplysningerne på vores kontaktside.

Kontakt os

S

Salgsbud

En limitordre om at sælge til den aktuelle budkurs.

Sekundære ordre

En betinget trevejs- eller If Done-ordres sekundære ordre(r) bliver ikke til aktive markedsordrer, medmindre den primære ordre eksekveres.

Short selling

Ved valutahandel betyder ”at gå kort” at købe valutaparrets kursvaluta. Hvis man f.eks. gik kort i GBPUSD, ville man købe USD ved at sælge GBP. Ved CFD’er betyder at gå kort at sælge et værdipapir uden at eje det i modsætning til at gå lang, hvor man ejer værdipapiret ved at købe det. Et fald i markedskurserne er gunstigt for en kort position.

Slave-ordre

En If Done-ordre består af to ordrer: en primær ordre, som eksekveres, når markedsforholdene tillader det, og en sekundær ordre, som kun aktiveres, hvis den første ordre eksekveres.

Spekulation

Køb og salg, der sker med det ene formål at opnå en fortjeneste og ikke ud fra en forretningsmæssig betragtning.

Spot

Direkte handel til en markedskurs med en standard afregningsdato (valørdato) på to bankdage fra handelsdagen.

Spotmarked

Den del af markedet, hvor der kræves spotafregning af transaktioner. Den præcise betydning af spot afhænger af den lokale praksis for en råvare, et værdipapir eller en valuta. På de britiske, amerikanske og australske valutamarkeder betyder spot levering to arbejdsdage senere.

Spread (i indekspoint)

Forskellen mellem den budkurs, hvortil man kan sælge handelsinstrumentet, og den udbudskurs, hvortil man kan købe handelsinstrumentet.

Status

Den samlede handelsstatus og -aktivitet for konto/konti, dvs. kontoens værdi, værdipapirer og aktier, nettopositioner og slutbeløbet (de samlede gevinster og tab for alle positioner). Den disponible margin og den margin, der kræves for åbne positioner er ligeledes anført her sammen med en oversigt over åbne positioner.

Statuslinje

Området i bunden af platformens arbejdsområde og i mange handelsmoduler, som anvendes til systembeskeder og statusoplysninger.

Stop

Et købsstop er en ordre om at købe til en bestemt kurs, der er højere end den aktuelle markedskurs, mens et salgsstop er et stop om at sælge til en bestemt kurs under den aktuelle markedskurs. Traders taler ofte om stop loss-ordrer, som er stops, der placeres under markedskursen, når traderen er lang, og over markedskursen, når traderen er kort. Disse ordrer udløses, når markedskursen når dem for at forhindre yderligere tab på traderens position. Stopordrer eksekveres ikke altid til præcis den angivne kurs, da markedet kan være for volatilt.

Stop-if-bid ordre

Stop if Bid-ordrer bruges normalt til at købe det angivne instrument i et stigende marked. Hvis det angivne kursniveau faktisk er bud på markedet, eksekveres ordren til den kurs, som banken tilbyder. Hvis man f.eks. har solgt GBPUSD til 1,4280 med et stopbud på 1,4330, lukkes positionen (der ville blive købt GBPUSD), hvis budkursen rammer eller overstiger 1,4330. Vi anbefaler, at man kun anvender Stop if Bid-ordrer til at købe valutapositioner. Brug af Stop if Bid-ordrer til at sælge valutapositioner kan føre til, at positionen lukkes for tidligt, hvis en begivenhed på markedet kortvarigt øger spændet mellem bud og udbud.

Stop-if-offered ordre

Stop if Offered-ordrer bruges normalt til at sælge det angivne instrument i et faldende marked. Hvis det angivne kursniveau faktisk tilbydes på markedet, eksekveres ordren til den kurs, som banken byder. Hvis man f.eks. har købt USDJPY til 132,00 med et stop offer på 131,50, vil positionen blive lukket (der vil blive solgt USD mod JPY), hvis udbudskursen rammer eller overstiger 131,50 (dvs. hvis der tilbydes 131,50). Vi anbefaler, at man kun anvender Stop if Offered-ordrer til at sælge valutapositioner. Brug af Stop if Offered-ordrer til at købe valutapositioner kan føre til, at positionen lukkes for tidligt, hvis en begivenhed på markedet kortvarigt øger spændet mellem bud og udbud.

Stop-limit ordre (Futures)

Ved futureshandel er en stop limit-ordre en slags stopordre med en lavere/højere limitkurs, så handlen suspenderes, hvis kursen falder/stiger for meget, før ordren eksekveres. Dette begrænser reelt handlen til et defineret kursinterval.

Stopordre

Stopordrer anvendes normalt til at gå ud af en position og som beskyttelse mod handelstab. Stopordrer om at sælge afgives under det aktuelle markedsniveau og eksekveres, når budkursen rammer eller overskrider det angivne kursniveau. Stopordrer om at købe afgives over det aktuelle markedsniveau og eksekveres, når udbudskursen rammer eller overskrider det angivne kursniveau. Hvis budkursen for salgsordrer (eller udbudskursen for købsordrer) rammes eller overskrides, bliver ordren til en markedsordre og eksekveres så hurtigt som muligt til den kurs, der kan opnås på markedet. Bemærk, at denne kurs kan adskille sig fra den kurs, der fastsættes for ordren. I tilfælde af futures eksekveres ordren, hvis det er muligt, og evt. resterende futures vil forblive åbne som en markedsordre. I tilfælde af CFD’er eksekveres ordren i sin helhed, hvis mængden på markedet tillader det. Hvis ordren kun eksekveres delvist, forbliver den resterende del af ordren åben som en ordre.

Stopordre - valuta

Valutastopordrer anvendes normalt til at gå ud af positioner og til at beskytte investeringer i tilfælde af, at markedet bevæger sig imod en åben position. Stopordrer om at sælge afgives under det aktuelle markedsniveau og eksekveres, når budkursen rammer eller overskrider det angivne kursniveau. Stopordrer om at købe afgives over det aktuelle markedsniveau og eksekveres, når udbudskursen rammer eller overskrider det angivne kursniveau.

Stop-loss ordre

Dette er en stopordre, der afslutter og lukker en position for at begrænse tabet i tilfælde af en negativ udvikling på markedet. Når en stopordre eksekveres, bliver den til en markedsordre og eksekveres så hurtigt som muligt til den kurs, der kan opnås på markedet. Bemærk, at denne kurs kan adskille sig fra den kurs, der fastsættes for ordren.

Straight-through-processing (STP)

Straight Through Processing er når en ordre sendes direkte til børsen.

Support

Det kursniveau, hvor en faldende kurs ventes at stoppe eller vende, når markedsdeltagerne begynder at købe instrumentet. Det modsatte af support er resistance.

SWAP

En ordre om at spothandle (f.eks. købe) et valutainstrument og eksekvere en modsat transaktion (f.eks. sælge) til en fast pris på en senere dato. Hvis den første transaktion sker på en fremtidig dato, er transaktionen en forward forward-kontrakt. Andre muligheder er fra dag til dag og tom/next-swaps.

Swapkurs

En kursjustering, der lægges til positionens startkurs med henblik på at skubbe en valutahandel til efter den oprindelige valørdato. Dette er en funktion af rentespændet mellem de to handelsvalutaer og kan være både gunstig og ugunstig for investoren.

Symbol

En kombination af bogstaver, som anvendes til entydigt at identificere et handlet instrument. Dette kaldes også for et børssymbol. Symbolet for valutainstrumentet dollar-yen er eksempelvis USDJPY. Et eksempel på et CFD-symbol er VOLVb:xome. Ved futures kan det være JYZ5 og for aktier MAERSKa:xcse.