Har du brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt din lokale Saxo-afdeling ved hjælp af kontaktoplysningerne på vores kontaktside.

Kontakt os

R

Realisation af gevinst

Lukning af en position for at realisere en gevinst. Dette gøres typisk ved hjælp af en limitordre for at lukke en position og automatisk realisere en gevinst, når markedet overskrider et bestemt niveau.

Rente

Rente er et gebyr, der pålægges lånte penge, og udtrykkes generelt som en årlig procentdel. Når man køber en CFD, låner man i princippet penge til at handle for, hvilket betyder, at man bliver pålagt en standardrente baseret på den aktuelle LIBOR (London Interbank Offer Rate) plus en mindre procentdel. Når man sælger en CFD, modtager man derimod renter af det beløb, som CFD’en repræsenterer. Denne procentdel er LIBID-renten minus en mindre procentdel.

Resultat pr. aktie (EPS)

Resultat pr. aktie er virksomhedens resultat divideret med antallet af aktier i omløb. Hvis en virksomhed med en indtjening på USD 10 mio. om året har aktier for USD 100 mio. i omløb, vil dens resultat pr. aktie være USD 1. Virksomheder anvender ofte et vægtet gennemsnit af aktier i omløb i rapporteringsperioden, når de beregner EPS.

Rentespænd

Afkastspændet mellem to i øvrigt sammenlignelige gældsbreve noteret i forskellige valutaer.

Resistance

Det kursniveau, hvor en stigende kurs ventes at stoppe, når markedsdeltagerne begynder at sælge instrumenter. Det modsatte af resistance er support.

Risikostyring

Forsøg på at kontrollere resultatet af en kendt eller forudsigelig række gevinster eller tab. Risikostyring består af flere trin, hvor det første er en god forståelse for ens forretning og den eksponering eller de risici, der skal afdækkes for at beskytte værdien heraf. Derefter skal der foretages en vurdering af de typer af variabler, der kan påvirke forretningen, og af hvordan man bedst beskytter den mod uønskede påvirkninger. Risikostyring kan være så enkelt som at afgive stop loss-ordrer for at undgå store tab eller så komplekst som at kurssikre positioner med optioner eller sprede porteføljen for at sikre, at man ikke har for høj eksponering over for en enkelt branche eller instrumenttype. Desuden skal der tages hensyn til den foretrukne risikoprofil, dvs. om man er en risikouvillig eller rimelig aggressiv investor. Det betyder også, at der skal træffes beslutning om, hvilke risikostyringsinstrumenter der skal anvendes, og om hvorvidt der kan anvendes naturlig kurssikring. Når man har valgt en risikostyringsstrategi, skal effektiviteten heraf og udgifterne hertil evalueres løbende.

Rollover

Når en spot valutaposition ejes i slutningen af den bankdag, der ligger før dens valørdato, vil den blive rullet eller ført over til en ny valørdato på Tom/Next-basis. Som led i rollover’et er positionerne underlagt et swap-gebyr eller -kredit baseret på LIBOR/LIBID-rentesatsen for de to handlede valutaer med et ekstra tillæg på +/- 0,25 % (for private konti) plus en rentekomponent for evt. urealiserede gevinster/tab på positionen.

Round turn

Kurtage, der dækker både åbning og lukning af positionen. Alternativet er half turn-kurtage, som opkræves pr. handel (dvs. for både køb og salg).