Har du brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt din lokale Saxo-afdeling ved hjælp af kontaktoplysningerne på vores kontaktside.

Kontakt os

P

PIP

Pip står for ”procentsats i point” og er den mindste enhed, hvormed kursen på et valutakryds ændrer sig. De fleste valutapar er noteret med fire decimaler, hvilket betyder, at en ændring fra 1,1850 til 1,1851 for et valutapar ville udgøre én pip. Ved en bestemt position kan du beregne værdien af en enkelt pip ved hjælp af ovenstående formel. Hvis man f.eks. ved, at EUR/USD er noteret med fire decimaler, kan man for en given position gange positionens beløb med værdien af én pip eller USD 0,0001. På en kontrakt for EUR/USD 100.000 ville én pip således svare til USD 10. På en kontrakt for USD/JPY 100.000 er én pip lig med JPY 1.000, fordi USD/JPY noteres med kun to decimaler (dvs. én pip = JPY 0,01).

Portefølje

En investeringsportefølje er den samlede række finansielle instrumenter, der ejes, som f.eks. virksomhedsaktier, fastforrentede værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter. En investeringsportefølje bør indeholde en række forholdsvis urelaterede investeringer for at begrænse risikoen, idet mæglere og investeringsrådgivere advarer mod at ”lægge alle æg i én kurv”.

Position

En investering i et instrument. Når man f.eks. handler (f.eks. køber) USDJPY, åbner man en USDJPY-position. Når man eksekverer den modsatte handel (i dette tilfælde sælger) USDJPY, lukker man positionen. En position kan også referere til en traders kontant-/værdipapir-/valutasaldo, uanset om traderen mangler kontanter, har penge at låne ud, er overkøbt eller oversolgt i en valuta osv.

Posteringsdato

Den dato, hvor en transaktion posteres som en kredit- eller debitpost på en konto.

Price-to-earnings (PE) ratio

Price/Earnings ratio er prisen på en aktie divideret med indtjeningen pr. aktie.

Primær ordre

En trevejsordres eller betinget If Done-ordres primære ordre. Relaterede (sekundære) ordrer bliver ikke til aktive markedsordrer, medmindre denne ordre eksekveres.

Præmie

Inden for valutaoptioner anvendes en præmie på to forskellige måder. Præmien kan enten være:

  1. den samlede kurs på optionen eller
  2. det beløb, hvormed kursen på optionen overstiger sin indre værdi, også kendt som optionens tidsværdi.

Når man køber en option, betaler man præmien forud, hvilket giver mulighed for at drage fordel af en kursændring i det underliggende aktiv. Præmiebeløbet afhænger af størrelsen på en eventuel gevinst.

Når man køber en option, er risikoen for tab begrænset til præmien, mens mulighederne for gevinst er ubegrænsede.

Proxy

En proxy er en enhed, der fungerer som mellemled mellem en computer og internettet. Proxyer har ofte en indbygget cache, som gør det hurtigere at surfe på internettet, og nogle giver også mulighed for at filtrere webindhold af sikkerhedsmæssige hensyn.

Put option

Man kan købe eller sælge en put option. Hvis man køber en put option, har man ret, men ikke pligt til at sælge det underliggende instrument til den aftalte aftalekurs på den aftalte udløbsdato (europæisk option). Hvis man sælger en put option, har man ret, men ikke pligt til at købe det underliggende instrument til den aftalte aftalekurs på den aftalte udløbsdato (europæisk option).