Har du brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt din lokale Saxo-afdeling ved hjælp af kontaktoplysningerne på vores kontaktside.

Kontakt os

O

OHLC teknisk analyse

En graftype, der viser de højeste og laveste kurser samt start- og slutkurserne for hver enkelt grafperiode.

Omregningskurs

Overførsler og gevinster/tab på handler omregnes til kontoens basisvaluta på baggrund af dagens gældende vekselkurs.

One-cancels-other (O.C.O.) order

One cancels other-ordrer består i realiteten af to ordrer. Hvis en af ordrerne er blevet eksekveret, fordi markedsvilkårene herfor er blevet opfyldt, annulleres den relaterede ordre automatisk.

Opskrivning

En stigning i instrumentets værdi.

Option

Et privilegium, der sælges af en part til en anden, som giver køberen ret, men ikke pligt til at købe (call) eller sælge (put) et værdipapir til en aftalt kurs i løbet en bestemt tidsperiode eller på en bestemt dato. Den formelle term for optioner er optionskontrakter. Optioner handles for næsten alle finansielle instrumenter som f.eks. aktier, futures og valutaer. Selvom mange optioner handles på offentlige børser, sker en stor del af optionshandlen, især på valutamarkedet, udenom børserne. Optioner kan anvendes til en lang række formål, men som regel anvendes de på to måder. For det første kan en part købe en put eller call option med henblik på spekulation, dvs. han køber optionen i håb om, at kursen på det underliggende instrument vil stige eller falde drastisk. For det andet kan en part købe en option som kurssikring for at beskytte sig mod tab eller for at beskytte urealiserede gevinster på det underliggende instrument. Risikoen for køberen af optionen er begrænset (udgifterne til optionen og optionspræmien), mens gevinstpotentialet er næsten ubegrænset. Sælgere af optioner anvender en anden strategi og løber ubegrænsede risici for en begrænset gevinst, medmindre de sælger dækkede optioner, hvor en position i det underliggende instrument beskytter mod tab i optionspræmien (dog beskytter det ikke mod tab i det underliggende instrument).

Ordre

En handelsordre om at købe eller sælge et givent instrument. De vigtigste ordretyper er limitordrer og stopordrer.

Ordreløbetid

Det tidsrum, hvor ordren er gældende. Se også dagsordre (DO) og Good till Cancelled (GTC).

Out of the money

En option uden nogen indre værdi. Hvis en option udløber ”out of the money”, er den værdiløs. En out of the money-option er en call option med en aftalekurs, som er højere end det aktuelle markedsniveau, eller en put option med en aftalekurs, der ligger under den aktuelle markedskurs.

Outstrike

Et bestemt kursniveau, der såfremt det nås i optionens løbetid, straks gør optionen ugyldig.

Over the counter (OTC)

En handel, som aftales direkte mellem to parter udenom en børs. Eksempelvis betegnes et værdipapir, som ikke handles på en børs, et OTC- eller unoteret værdipapir. Det er et marked, hvor råvarer og instrumenter handles direkte mellem to parter, f.eks. mellem en investeringsbank og en kunde. Dette står i modsætning til handel på en offentlig børs, som er en åben markedsplads. Over the counter-produkter kan tilpasses til den enkelte kunde, mens børserne handler med standardiserede kontrakter. Inden for f.eks. valuta og valutaoptioner har der udviklet sig et stort over the counter-marked.