Har du brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt din lokale Saxo-afdeling ved hjælp af kontaktoplysningerne på vores kontaktside.

Kontakt os

M

Margin

Den mængde aktier (sikkerhed), der kræves for en investeringsposition som en procentdel af den aktuelle værdi. Når man handler på margin (også kaldet gearing), behøver man kun indskyde en brøkdel af den aktuelle værdi af det instrument, der investeres i. Hvis f.eks. den råvare, der handles, kræver en margin på 5 %, er det muligt at geare sin investering 20 gange. Med andre ord kan man ved at indskyde USD 10.000 erhverve en position på USD 200.000.

Margin call

Hvis man overskrider den tilladte driftsmargin, bliver man pålagt et margin call for at rette op på situationen. For at undgå at ens positioner lukkes (stoppes), skal man enten lukke eller reducere åbne positioner eller overføre flere midler for at dække dem.

Marginindskud

De midler, som en trader skal have på en marginkonto, der repræsenterer en procentdel af den aktuelle markedsværdi af traderens værdipapirer. Sælgere af optioner skal have yderligere midler på deres konti ud over optionspræmien, så de er beskyttet mod eventuelle tab, der skyldes, at markedet går imod optionspositionen. Den påkrævede margin varierer alt efter optionstypen, og efter hvorvidt sælgeren også har en position i det underliggende aktiv. Yderligere oplysninger om Saxo Banks handelsbetingelser kan findes under Kontoopgørelse i kundestationen og i afsnittet om handelsbetingelser i øverste højre hjørne af kontoopgørelsen.

Marginudnyttelse

Den procentdel af den disponible margin, som benyttes.

Markedsdanner

En anerkendt institution eller privatperson, der er villig til at handle bestemte værdipapirer, når en trader ønsker at købe eller sælge. Markedsdannerens incitament til at købe eller sælge på et hvilket som helst tidspunkt er differencen eller forskellen mellem bud- og udbudskurserne.

Markedsordre

En ordre om at købe eller sælge et bestemt instrument så hurtigt som muligt til den kurs, der kan opnås på markedet.

Market call

En live videotransmission fra handelsområdet, der sendes hver bankdag kl. 8.00 GMT. Market call’et udstikker dagens strategi på baggrund af dagens nyheder og tal. Market call’et kan ses under Research > Market Call. Højreklik på videoen for at sætte dine indstillinger (lyd, billedstørrelse m.m.).

Midtkurs

Midtkursen er halvvejs mellem bud- og udbudskursen. Hvis f.eks. budkursen er 1,4426, og udbudskursen er 1,4430, er midtkursen 1,4428.

Modul

En funktionel komponent i platformen såsom modulerne Åbne ordrer, Graf osv. Modulerne åbnes fra Menu-bjælken.

Modvaluta

Er inden for valutahandel den valuta, som investoren betaler med eller modtager, når han handler. I EURUSD f.eks. er den variable valuta USD, hvilket betyder, at én EUR har en variabel værdi i USD. Når man køber EUR, betaler man med USD, og når man sælger EUR, modtager man USD. Den anden valuta (EUR i eksemplet ovenfor) kaldes basisvalutaen.

Moving average convergence/divergence (MACD) teknisk analyse

En trendindikatorgraf, der følger sammenhængen mellem to glidende gennemsnitskurser (normalt 26-dages og 12-dages gennemsnit). Derudover indtegnes der et 9-dages gennemsnit for MACD-linjen som en kontrol- eller signallinje. Når signallinjen skærer MACD-linjen, kan den vise købs- og salgsmuligheder.