Har du brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt din lokale Saxo-afdeling ved hjælp af kontaktoplysningerne på vores kontaktside.

Kontakt os

L

Lang

Overordnet set går man ”lang”, når man køber, og går ”kort”, når man sælger. En lang position vil stige i værdi, hvis markedskurserne stiger. Ved valutahandel f.eks. betyder at gå lang at købe valutaparrets handelsvaluta. Hvis man går lang i USDJPY, vil man købe USD ved at sælge JPY. Ved aktiehandel betyder at gå lang at blive ejer af et værdipapir ved at købe det i modsætning til at gå kort, hvor man sælger værdipapiret uden at eje det.

Leveringsdato

Den dato, hvor levering af de underliggende varer i en futureskontrakt, finder sted. Ved spekulative investeringer i futures skal futurespositionen lukkes på eller før denne dato.

Likvid(itet)

Evnen til at omsættes hurtigt til kontanter med mindst muligt tab. Ultrakorte statsobligationer er eksempler på en likvid investering. Et likvidt marked er, når der er tilstrækkeligt med aktivitet til at tilfredsstille både købere og sælgere.

Limitordre

Limitordrer anvendes normalt til at komme ind på et marked og til at høste fortjenesten ved et prædefineret niveau. Limitordrer om at købe afgives under den aktuelle markedskurs og eksekveres, når udbudskursen rammer eller overskrider det angivne kursniveau. (Hvis den afgives over den aktuelle markedskurs, eksekveres ordren straks til den bedst mulige kurs under eller ved limitkursen.) Limitordrer om at sælge afgives over den aktuelle markedskurs og eksekveres, når budkursen overstiger det angivne kursniveau. (Hvis den afgives under den aktuelle markedskurs, eksekveres ordren med det samme til den bedst mulige kurs over eller ved limitkursen.) Når en limitordre udløses, eksekveres den så hurtigt som muligt til den kurs, der kan opnås på markedet. Bemærk, at den kurs, som ordren eksekveres til, kan adskille sig fra den kurs, der er fastsat for ordren, hvis markedets startkurs er bedre end din limitkurs. I forbindelse med futures eksekveres ordren, hvis det er muligt, og evt. resterende futures vil forblive på markedet som en limitordre. I forbindelse med CFD’er eksekveres ordren, hvis det er muligt, og evt. resterende CFD’er vil forblive på markedet som en limitordre.

Lot

Anvendes inden for handel med futureskontrakter til at angive en fast kontraktstørrelse svarende til en fast mængde af den ting, der vil blive handlet i fremtiden.

Lukke en position

Lukning af en investering ved at eksekvere en modsat handel. Hvis man f.eks. har købt USDJPY 100.000, vil man være nødt til at sælge USDJPY 100.000 for at lukke positionen.

Lukkekurs

Den kurs, som positionen blev lukket til. Dette gælder ikke åbningshandler og er det samme som handelskurs.

Lukkeomkostning

Omkostningen ved at lukke en position, f.eks. kurtager og handelsgebyrer.