Har du brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt din lokale Saxo-afdeling ved hjælp af kontaktoplysningerne på vores kontaktside.

Kontakt os

K

Kan ikke anvendes som marginsikkerhed

Den procentdel af de aktuelle investeringer, der ikke kan anvendes som marginsikkerhed. Denne linje angiver det beløb, der ikke kan anvendes som marginsikkerhed.

Kontant saldo

Den aktuelle værdi af de kontante midler på en konto.

Kontoopgørelse

Status og handelsaktivitet for en bestemt konto. Hvis der er flere konti, viser Kontoopgørelse oplysninger om de enkelte konti samt de samlede beløb for alle konti.

Kontooversigt

En oversigt over konto/konti, herunder basisvaluta, værdi, disponibelt beløb, urealiseret margingevinst/-tab, disponibelt beløb til marginhandel samt udnyttelse af margin.

Kontoudtog

En oversigt over den aktuelle saldo og saldobevægelserne på hver konto.

Kontoværdi

Kontoens aktuelle værdi, der er sammensat af kontant saldo, urealiseret værdi af positioner og ikke-bogførte transaktioner.

Kryds

Vælg det valutakryds, der skal handles, f.eks. USDJPY. USDJPY betyder, at man handler amerikanske dollars over for japanske yen. Hvis man køber, køber man dollars og betaler i yen, og hvis man sælger, sælger man dollars og modtager yen.

Kurssikring

Kurssikring er et værktøj, der anvendes til at begrænse risikoen for investeringstab. En investor, der f.eks. har en stor, urealiseret gevinst på en fysisk aktie eller aktieoptionsposition, kan vælge at sælge en CFD for den samme aktie for at undgå at miste sin gevinst. Selvom kurssikringen sikrer gevinsten i dette tilfælde, er den også med til at sikre, at gevinsten ikke kan stige. Når man kurssikrer, begrænser man altså både sin gevinst og sine tab.

Kurtage

Eventuelle faste kurtager og gebyrer, som gælder for handler af den angivne størrelse.

Kurtose

Et statistisk mål, der anvendes til at beskrive fordelingen af de observerede data omkring midten. Betegnes sommetider som volatilitetens volatilitet. En høj kurtose betegner en graf med tykke haler og en lav, jævn fordeling, mens en lav kurtose betegner en graf med tynde haler og en fordeling, der er koncentreret omkring midten.

Købstilbud

En limitordre om at købe til den aktuelle udbudskurs.