Har du brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt din lokale Saxo-afdeling ved hjælp af kontaktoplysningerne på vores kontaktside.

Kontakt os

I

If done border

En If Done-ordre består af to ordrer: en primær ordre, som vil blive eksekveret, så snart markedsforholdene tillader det, og en sekundær ordre, som kun aktiveres, hvis den første ordre eksekveres.

Ikke bogførte transaktioner

Handler, kurtager og lignende, der endnu ikke er blevet bogført. F.eks. vil en handel, som eksekveres i dag, blive bogført den næste bankdag.

Ikke-marginpositioner

Den aktuelle markedsværdi af eventuelle værdipapirer (f.eks. aktier, obligationer osv.), der tjener som sikkerhed for marginkrav. Markedsværdien beregnes ud fra budkursen.

In-the-Money (ITM)

En call option er ”in the money”, hvis kursen på den underliggende aktie er højere end call’ets aftalekurs. Omvendt er en put option ”in the money”, når kursen på den underliggende aktie er lavere end put’ets aftalekurs. Optioner, der er .01 ”in the money”, udnyttes automatisk ved udløb.

Indeks

Et numerisk mål for, hvordan kursen på en repræsentativ gruppe aktier har ændret sig med tiden. Alle større børser har et eller flere indekser. NASDAQ har f.eks. NASDAQ 100-indekset (sammensat af de 100 største ikke-finansielle virksomheder, der er noteret på NASDAQ). Nogle indekser er udviklet og forvaltes af private virksomheder som f.eks. Dow Jones Industrial Average og S&P 500. CFD’er kan handles på basis af mange af verdens aktiemarkedsindekser.

Indre værdi

Det beløb, som en option er ”in the money”. Ved en call option er den indre værdi den aktuelle kurs på det underliggende aktiv minus aftalekursen. Ved en put option er den indre værdi aftalekursen minus kursen på det underliggende aktiv. Hvis forskellen på kurserne ikke er positiv i nogen af tilfældene, er den indre værdi nul.

Interbank

Kortfristet (ofte fra dag til dag) låntagning og långivning mellem bankerne i modsætning til en banks handel med virksomhedskunder eller andre finansielle institutioner.

International Bank Account Number (IBAN) 

Et IBAN-nummer indeholder oplysninger om modtagerens land, bank og afdeling samt selve kontonummeret. Nummeret anvendes ved overførsel af internationale betalinger. IBAN-nummeret kan oplyses af modtagerens bank. IBAN er obligatorisk inden for EU.

Instrument

Et symbol, der kan handles, med en pengemæssig værdi. Dette kan være et valutakryds (valutapar) eller et børssymbol (ved CFD’er og aktier) osv.

Instrumentvaluta

Valutaen, som instrumentet handles i.