Har du brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt din lokale Saxo-afdeling ved hjælp af kontaktoplysningerne på vores kontaktside.

Kontakt os

G

Gamma

En tilnærmelse af ændringen i delta på en option i forhold til en ændring i kursen på den underliggende aktie, når alle andre faktorer er konstante. Gamma er nøjagtig ved mindre ændringer i kursen på den underliggende aktie, men udtrykkes som en ændring i delta for et fald i aktien på et point. Hvis f.eks. et call har en delta på .49 og en gamma på .03, og aktie falder med et point, vil call deltaen være .46 (.49 + (.03 x -USD 1,00). Da den er resultatet af en matematisk model, afhænger delta af aktiekursen, aftalekursen, volatiliteten, renten, udbyttet og perioden indtil udløb.

Gearing

Muligheden for at erhverve en investeringsposition, der har en højere værdi end ens egenkapital (sikkerhed). Ved gearing af en investering behøver man kun indskyde en brøkdel af den aktuelle værdi af det instrument, der investeres i. Hvis den råvare, der handles, f.eks. kræver en margin på 5 %, har man mulighed for at geare sin investering 20 gange. Med andre ord kan man ved at indskyde USD 10.000 erhverve en position på USD 200.000.

Good till Cancelled (GTC)

En type limitordre, der er aktiv, indtil den eksekveres eller annulleres. I modsætning til en dagsordre kan en GTC-ordre forblive aktiv i et ubestemt antal handelssessioner.

Good till Date (GTD)

En ordre, der er aktiv, indtil den dato, der angives af traderen. Hvis ordren ikke eksekveres inden den af traderen angivne dato, vil ordren blive annulleret.