Har du brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt din lokale Saxo-afdeling ved hjælp af kontaktoplysningerne på vores kontaktside.

Kontakt os

D

Dagsordre (DO)

En ordre, der gælder indtil dagens afslutning. Hvis den ikke er blevet eksekveret inden da, annulleres den. Ved valutahandel er dagens afslutning kl. 22.00 GMT den dag, ordren afgives. Ved CFD’er og aktier er dagens afslutning, når børsen, hvor aktien handles, lukker.

Delta

Ved valutaoptioner angiver en delta på f.eks. 25 en eksponering for den underliggende spot på 25 %. Dvs. en spot, der svarer til 25 % af optionens teoretiske værdi. En option med en delta på 25 ved start angiver, at der er 25 % chance for, at optionen udnyttes ”in the money”. Delta kan teknisk set beskrives som et nøgletal, der sammenligner ændringer i kursen på det underliggende aktiv med den tilsvarende ændring i kursen på et derivat.

Derivat

Et instrument, der er afledt af et andet værdipapir. CFD’er f.eks. er derivater af fysiske aktier.

Direkte markedsadgang (Direct Market Access, DMA)

Direkte deltagelse i ordrebogen på en børs. Ordrebogen indeholder ordrer om at købe og sælge et værdipapir og anvendes til at fastlægge den aktuelle bud-/udbudskurs på markedet.

Disponibelt beløb til

De disponible midler til marginhandel, som beregnes ved at trække ”brugt til marginkravene” fra ”kontoens værdi”.

Downtick

Et større eller mindre fald i den noterede kurs. Mange børser har en uptick-regel, der siger, at en aktie kun kan sælges, hvis aktiekursen er steget mere end den seneste kurs, som en transaktion er gennemført til. Den er rettet mod traders, der ønsker at sælge kort, og har til formål at forhindre store fald på markedet. Andre børser har tick test-regler, der grundlæggende er de samme som uptick-reglen: aktierne kan kun kortes ved såkaldte zero upticks, hvilket betyder, at transaktionskursen enten er højere end den seneste transaktionskurs, eller at transaktionskursen er uændret, men højere end den foregående transaktionskurs. Dette betegnes en zero uptick eller zero plus tick. CFD’er er fordelagtige for traders, der er bearish på en aktie, da der ikke gælder nogen uptick- eller tick test-regler for CFD’er.