Har du brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt din lokale Saxo-afdeling ved hjælp af kontaktoplysningerne på vores kontaktside.

Kontakt os

B

Bar

Et søjlediagram over et instruments bevægelser, der normalt indeholder start- og slutkurser samt de højeste og laveste kurser for en bestemt periode.

Bar HLC teknisk analyse

En graf, der viser de højeste og laveste kurser samt slutkurserne for hver enkelt grafperiode.

Basisvaluta

Er inden for valutahandel den valuta, som investoren køber eller sælger. I EURUSD f.eks. er basisvalutaen EUR, hvilket betyder, at én EUR har en variabel værdi i USD. Når man køber EUR, betaler man med USD, og når man sælger EUR, modtager man USD. Den anden valuta (USD i eksemplet ovenfor) kaldes den variable valuta.

Bear

En trader, som mener, at kurserne vil falde. Et bearish marked er et marked, hvor kurserne falder, mens et bear marked er, når kurserne er faldet med 20 % eller mere over en længere periode.

Betinget ordre

Betingede ordrer er det samme som forbundne handelsordrer. Der findes forskellige typer: If Done (slave), hvor en slaveordre kun bliver aktiv, hvis den primære ordre eksekveres. One Cancels the Other (O.C.O.), hvor eksekveringen af én ordre annullerer den anden. Betingede trevejsordrer kan også benyttes, hvor der afgives to ordrer, hvis (If Done) en primær ordre eksekveres. Disse ordrer er selv forbundne som O.C.O-ordrer, hvilket betyder, at der kan afgives både en stop loss- og en profit taking-ordre for en position.

Black Scholes model

En formel, der undersøger finansielle instrumenters prisudsving over tid. Den anvendes ofte til at fastlægge kursniveauet for europæiske call optioner. Formlen tager højde for de faktorer, der påvirker kursen på en call option, herunder kursen på det underliggende aktiv, optionens udnyttelseskurs, renten og perioden indtil optionen udløber.

Brud

Når kursen på et instrument handles igennem et bestemt niveau. Hvis f.eks. udnyttelseskursen på en limitordre om at købe sættes til 100, og kursen falder fra 105 til 95, er kursniveauet på 100 blevet brudt. Ordren bliver således til en markedsordre og eksekveres så hurtigt som muligt.

Budkursen

Den kurs, et givent instrument kan sælges til. Er inden for valutahandel den kurs, til hvilken handlen/basisvalutaen (der noteres først) kan sælges ved at købe parrets kursvaluta. Det vil sige, at hvis man sælger USDJPY 100.000, sælger man 100.000 amerikanske dollars og køber japanske yen.

Bull

En trader, som mener, at kurserne vil stige. Et bullish marked er et marked, hvor kurserne stiger, mens et bull marked er et marked, hvor kurserne over en længere periode er steget med 20 % eller mere fra et lavpunkt.

Børs

Et marked, hvor der handles værdipapirer, optioner, futures og/eller råvarer.