Har du brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt din lokale Saxo-afdeling ved hjælp af kontaktoplysningerne på vores kontaktside.

Kontakt os

A

Afkast

En stigning i værdien af virksomhedens aktier plus det udbytte, der udbetales pr. aktie for det foregående år.

Aftalekurs

Instrumentkursen, som er angivet for en optionskontrakt. Den angivne kurs vil (sammen med andre faktorer såsom optionens løbetid og markedets volatilitet) påvirke kursen på optionskontrakten.

Aktier

Et finansielt instrument, der repræsenterer delvist ejerskab af en virksomhed. Betegnes også en andel.

Aktiv

Dette er en almindelig term for det underliggende aktiv inden for handel med optioner. Det er det finansielle instrument, hvorpå optioner, et derivat, er baseret. Det underliggende aktiv for IBM’s aktieoptioner er selve IBM-aktien.

Aktivitetslog

En liste over alle aktiviteter i SaxoTrader. Aktivitetsloggen indeholder oplysninger om handler, ordrer, ønskede kurser, chat-dialoger, systembeskeder og for simuleringskonti nulstilling af konti.

Amerikanske optioner

Optioner, der kan udnyttes når som helst på eller før udløbsdatoen.

Analyse

Undersøgelse og analyse af historiske kursdata med henblik på at forudsige fremtidige udsving i kursen på et instrument.

Andele

Finansielle instrumenter, der repræsenterer delvist ejerskab af en virksomhed. Disse betegnes også aktier.

Anden sikkerhed

Instrumenter, der ikke kan handles online, som f.eks. obligationer og andre positioner, som overføres fra en anden bank.

Anvendt til marginkrav

Det beløb, der aktuelt anvendes til dækning af en position, og som kombinerer kontantsaldoen og værdien af ikke bogførte valutaspot og forwardpositioner samt den implicitte værdi af ikke bogførte valutaoptionspositioner.

Arbejdsområde

Arbejdsområder indeholder det samlede platformlayout, heriblandt hvad Saxo Bank kalder ”visninger”, handelsmodulerne inde i visningerne samt eventuelle brugertilpassede modulindstillinger. Platformen gør det muligt at gemme et hvilket som helst antal arbejdsområder som separate filer (.cs2-filer). Ud over at gemme det aktuelle arbejdsområdelayout kan man også gemme en arbejdsområdeskabelon (.cst-filer), dvs. et grundlayout, som kan indlæses igen, hvis man fortryder eventuelle ændringer foretaget i arbejdsområdet.

At The Money (ATM)

En situation, hvor en options aftalekurs er identisk med (eller næsten identisk med) markedskursen på den underliggende sikkerhed.

At The Money (ATM) forward strike

En options ATM-terminsaftalekurs er aftalekursen for den tilsvarende terminskurs på en bestemt fremtidig dato, som beregnes via rentespænd.

Automatisk eksekvering

Den maksimale mængde af instrumentet, som kan handles automatisk, før der er krav om en manuel bekræftelse fra en dealer (”realtidskurs”). I perioder med volatile markedsforhold kan automatisk handelseksekvering deaktiveres.