SaxoSelect Handelsstrategier

Investér som markedets
førende eksperter

En eksklusiv service, der giver dig mulighed for at følge
markedets bedste investorer, så du kan udnytte flere muligheder
på de finansielle markeder - uden at investere din egen tid.

Denne service er kun tilgængelig for kunder i Saxo Bank A/S.

icon1

Ekspertise

Med SaxoSelect investerer du sammen med markedets førende eksperter, så du får adgang til flere muligheder i flere forskellige aktivklasser.

icon2

Sikkerhed

Start og afslut din investering, når det passer dig og få effektiv risikostyring af dine investeringer i med det indbyggede investeringsværn.

icon3

Transparens

Med SaxoSelect har du fuld transparens omkring risiko og historisk afkast. SaxoSelect er integreret i Saxo Banks prisvindende handelsplatform, SaxoTraderGO.

Vælg en strategi

Hver strategi administreres og videreudvikles kontinuerligt af erfarne investorer - så du får adgang til flere muligheder uden at bruge mere tid.

Der findes to omkostninger i SaxoSelect Handelsstrategier

  • Performance fee: Saxo Bank opkræver en procentdel af nettogevinsten efter omkostninger i performance fee på baggrund af high watermark. Du kommer altså ikke til at betale for det samme afkast to gange.
  • Servicegebyr: Saxo Bank opkræver et fast lavt servicegebyr, der beregnes som en procentdel af investeringen.

*Vær opmærksom på, at du skal betale vekslingsomkostninger jf. de gældende forretningsbetingelser, hvis du vælger en strategi med en anden valuta end kontovalutaen.

Kom i gang med SaxoSelect Handelsstrategier

For at komme i gang skal du blot logge ind på din SaxoTraderGO konto og følge disse fire enkle trin:


finger-ipad

Udvælg en handelsstrategi

diploma

Tag egnethedstesten

tjek

Angiv størrelsen på din investering og eventuelt investeringsværn

aggressive

Overvåg din investering

Ikke kunde endnu?

Åbn konto

FAQ

Hvad er SaxoSelect?

SaxoSelect er en fuldautomatisk handels- og investeringsservice, der giver kunder i Saxo Bank mulighed for at investere i en række handelsstrategier og investeringsporteføljer direkte fra deres handelsplatform.

SaxoSelect giver dig adgang til to typer af strategier: Investeringsporteføljer for den langsigtede investor og Handelsstrategier for den risikovillige og mere erfarne investor, der ønsker at deltage i aktive handelsstrategier.

Hvad er en handelsstrategi?

SaxoSelect handelsstrategier er skabt til dig, der vil udnytte mulighederne i forskellige aktivklasser, men som mangler tid til at analysere og eksekvere aktive handelsstrategier.

Med SaxoSelect har du mulighed for at følge en række handelsstrategier administreret af en række nøje udvalgte forvaltere. Du kan følge strategien direkte fra handelsplatformen, så du altid har styr på udviklingen i strategien.

Hvordan kommer jeg i gang med en handelsstrategi?

Det er enkelt at komme i gang med en handelsstrategi, og processen kan sammenlignes med investeringer i en fond eller investeringsforening. Du vælger blot din strategi under fanen "SaxoSelect", klikker på "INVESTER" og følger instruktionerne for at starte investeringen. Herefterne bliver de midler, du ønsker at investere i strategien, overført til den nye investeringskonto tilknyttet den valgte strategi. Du har altid fuld kontrol over den nye konto og har mulighed for at afslutte din investering, når du vil.

For at investere i en af strategierne er det en forudsætning, at du har en konto i Saxo Bank A/S og har tilstrækkeligt med midler til at investere i strategien.

Er handelsstrategierne tilgængelig for alle?

De tilgængelige handelsstrategier er klassificeret som investeringer behæftet med høj risiko. Ifølge den gældende EU lovgivning er Saxo Bank derfor forpligtet til at vurdere kundernes egnethed til produktet, før det kan handles. Du vil derfor blive bedt om at gennemgå en egnethedstest, når du investerer i handelsstrategierne.

Skal jeg åbne en ny konto for at investere?

Nej, det er ikke nødvendigt.

Når du beslutter dig for at investere i en handelsstrategi, vil der automatisk blive oprettet en ny konto tilknyttet din eksisterende konto i Saxo Bank. Du kan derfor få adgang til både din eksisterende konto og dine SaxoSelect konti med de samme loginoplysninger.

Hvordan styrer jeg min risiko?

Saxo Bank har designet en automatisk stop-loss mekanisme, som vi har valgt at kalde investeringsværn. Med investeringsværnet er det enkelt at beskytte værdien af din investering i SaxoSelect. Du angiver blot værdien af investeringsværnet i dialogboksen, før du investerer, hvorefter strategien automatisk vil blive afsluttet, hvis værdien falder til et lavere niveau end investeringsværnet.

Hvis du f.eks. investerer 20.000 USD i en strategi vil investeringsværnet som standard være sat til 70% af værdien af den oprindelige investering - i dette tilfælde 14.000 USD. Du har mulighed for selv at angive den værdi, du ønsker, men investeringsværnet kan maksimalt sættes til 90%. Hvis værdien af din investering falder til et lavere niveau end investeringsværnet, vil alle positioner blive lukket og strategien afsluttet.

Investeringsværnet er designet til at begrænse eventuelle tab i strategien, men det er ikke en garanti for, at et eventuelt tab er begrænset til forskellen mellem den oprindelige investering og investeringsværnet. Hvis investeringsværnet bliver aktiveret, vil det ikke have indflydelse på hverken din hovedkonto eller andre konti tilknyttet SaxoSelect investeringer. Værdien af investeringsværnet er konstant og varierer ikke med værdien af kontoen - det er fastlagt på det niveau, som blev angivet, da investeringen blev startet. Du kan dog ændre investeringsværnet senere ved at klikke på knappen "Administrér" ud for den relevante konto i platformen.

Hvordan virker SaxoSelect?

Igennem ny og innovativ teknologi har Saxo Bank skabt et automatisk handelssystem, der automatisk handler på vegne af kunder, der har valgt at investere i en SaxoSelect handelsstrategi. Når forvalteren foretager en handel i strategien, placeres der automatisk en større blokordre i det aktuelle instrument, som fører til en eller flere handler, der efterfølgende vil blive fordelt ud på de deltagende kunders konti. Positionsstørrelserne for hver enkel kunde justeres automatisk, således at andelen af de forskellige positioner stemmer overens med handelsstrategiens sammensætning. Saxo Bank intervenerer ikke manuelt i eksekveringen af ordrerne. Ordrerne eksekveres automatisk baseret på forvalterens dispositioner.

Hvorfor er det vigtigt, at min ordre eksekveres som en blokordre?

I Saxo Bank lægger vi vægt på at give alle kunder den bedste eksekvering i markedet. Med en blokordre eksekveres alle kundernes ordrer i én og samme ordre. På den måde deltager alle kunder i strategien på lige vilkår uanset størrelse på investeringen. Vær opmærksom på, at dette ikke gælder for ordrer, der gennemføres i forbindelse med den første investering i strategien. Disse ordrer vil blive eksekveret individuelt.

Hvor kan jeg overvåge mine investeringer?

Du kan overvåge dine investeringer direkte i vores prisvindende handelsplatform SaxoTraderGO. Herfra har du også mulighed for at administrere investeringsværnet, starte eller genstarte en investering samt overføre midler ind og ud af hver af dine investeringskonti.

Kan jeg stoppe min investering på ethvert tidspunkt?

Du kan til enhver tid afslutte din investering i en given strategi ved helt enkelt at klikke på "Stop" ikonet ud for strategien i din platform.

Når du vælger at afslutte din investering i en strategi, vil du få mulighed for enten at beholde dine eksisterende positioner eller lukke alle positioner. Hvis du beslutter dig for at lukke alle åbne positioner, vil der automatisk blive placeret markedsordrer for at lukke positionerne. Såfremt det underliggende marked er lukket, vil disse ordrer blive gennemført, når markedet åbner igen.

Hvis du vælger at beholde de åbne positioner, er det dit eget ansvar at administrere dem fremadrettet. Eftersom strategien automatisk afsluttes, når du klikker på "Stop" ikonet, er det dit eget ansvar at lukke de åbne positioner.

Kan jeg prøve en demo?

Desværre er tjenesten ikke tilgængelig på demokonti.

Hvordan udvælges handelsstrategierne?

Hver strategi har gennemgået en streng due diligence proces, hvor alle aspekter af handelsstrategi, risikostyring og money management principper tages i betragtning. Vi fokuserer også på forvalterne bag strategierne samt strategiens skalerbarhed.

Selvom der investeres væsentlige ressourcer i udvælgelsesprocessen, bør du være opmærksom på, at handelsstrategierne betragtes som investeringer behæftet med høj risiko. Mange af strategierne handler marginprodukter, anvender gearing og kan vælge at øge eksponeringen kraftigt i både enkelaktier og specifikke aktivklasser.

Kan jeg stole på afkast statistikkerne i strategierne?

De angivne statistikker for hver strategi er baseret på ægte handler fra en handelskonto med rigtige penge. Statistik over afkast og maksimale tab ("drawdown") beregnes på baggrundet af kontoværdien, således at både åbne og lukkede positioner medtages i statistikken. Statistikkerne beregnes på baggrund af data fra den seneste handelsdag. Det skal bemærkes at statistikkerne viser tidligere afkast og derfor ikke nødvendigvis er retvisende for fremtidige resultater.

Kan jeg genstarte en investering, efter jeg har stoppet den?

Hvis du beslutter dig for at afslutte en investering, har du mulighed for at genaktivere din investering ved at anvende "Genstart" knappen, der er klart markeret i handelsplatformen. Du vil i dette tilfælde blive bedt om at bekræfte, at din finansielle situation ikke har ændret sig væsentligt, siden du investerede i strategien første gang. Derudover er det en forudsætning, at du har tilstrækkeligt med kapital tilgængelig til at investere i strategien.

Kan jeg lukke enkelte positioner på en konto tilknyttet en strategi?

Når din investering er aktiv, er det ikke muligt at reducere eller øge positioner på kontoen tilknyttet den valgte SaxoSelect handelsstrategi.

En investering i en handelsstrategi skal betragtes som en mere langsigtet investering, hvor du allokerer en vis mængde kapital i en lidt længere priode. Strategierne er derfor ikke egnede til, at man ofte indleder og afslutter investeringerne.

Kan forvalterne se min investering og administrerer de mine midler?

Nej, forvalterne har ikke adgang til din konto og ved ikke hvor mange kunder eller hvor meget kapital, der følger strategierne. Forvalterne fokuserer udelukkende på at eksekvere deres strategi og har ikke adgang til andre kunders konti.

Hvad er omkostningerne relateret til SaxoSelect?

Handelsomkostningerne vil enten følge de almindelige kurtagesatser og spreads for privatkunder eller være mere fordelagtige. Derudover opkræves et fast servicegebyr samt et performance fee, som dog kun beregnes, såfremt værdien af investeringen overstiger tidligere højpunkter ("high watermark"). Du kan altid se de præcise detaljer og vilkår under beskrivelsen af hver strategi og i vinduet, før du investerer. Du kan få mere information på siden "Hvordan beregnes performance fee?".

Hvorfor beregnes et servicegebyr? Hvordan afregnes det?

Servicegebyret dækker Saxo Banks omkostninger til driften af SaxoSelect, herunder IT, administration og risiko. Servicegebyret udgør 0,5% per år og afregnes hvert kvartal. Servicegebyret beregnes på daglig basis på baggrund af værdien af kontoen ved den foregående handelsdags afslutning.

Hvordan beregnes performance fee?

Saxo Bank A/S indeholder 20% af realiserede og ikke-realiserede nettoafkast fra investeringskontoen tilknyttet SaxoSelect strategien. Performance fee beregnes efter High Watermark (læs mere om High Water Mark her), så du ikke betaler for det samme afkast flere gange. Tidligere opkrævet performance fee refunderes ikke, uanset hvilket afkast strategien leverer på et senere tidspunkt. Hvis du har investeret i flere strategier, vil der blive beregnet et performance fee for hver konto.

Eksempel:

En kunde investerer 20.000 EUR d. 1. april

Kontantsaldoen er 20.000 EUR

Servicegebyret udgør 0,5% per år, der afregnes hvert kvartal.

Performance Fee = 20% af nettoafkastet, der afregnes kvartalsmæssigt og reguleres efter high watermark.

Startværdi på high watermark

High watermark = kontosaldo d. 1. april = 20.000 EUR

Servicegebyret beregnes hver dag

Det daglige servicegebyr beregnes på baggrund af nedenstående formel:

Kontosaldo ved dagens afslutning * (Servicegebyr procentsats / 365 )

Gebyret for den første dag beregnes som følgende: 20.000 * (0,005 / 365) = 0.27 EUR

For at gøre eksemplet mere enkelt antager vi, at kontoværdien er 20.000 EUR i hele april (30 dage) og 21.000 EUR for resten af kvartalet (maj og juni, i alt 61 dage).

Med disse enkle antagelser, beregnes det samlede servicegebyr for kvartalet således:

(20.000*(0,005*30/365)) + (21.000*(0,005*61/365)) = 25.76 EUR

Vær opmærksom på, at det endelige resultat kan variere en smule pga. afrunding.

Strategien har givet en gevinst på 1.000 EUR ved kvartalets afslutning.

Kontosaldoen er 21.000 EUR ved kvartalets afslutning. Gevinst = 1.000 EUR.

Performance fee beregnes ved periodens afslutning

Eftersom kontoværdien nu er højere end det aktuelle high watermark, opkræves et performance fee.

Det opkrævede performance fee beregnes på baggrund af denne formel:

(Nettoafkast – Akkummuleret servicegebyr) * Performance Fee procentsats

(1.000 – 25,767) * 0,2 = EUR 194,85

Nettoafkastet er forskellem mellem kontoværdien ved periodens start og afslutning justeret for ind- og udbetalinger.


Kontostatus ved kvartalets afslutning (Kundekonto*):

Kontoværdi ved kvartalets start

20,000

Gevinst eller tab

1,000

Kontoværdi før omkostninger

21,000

Servicegebyr

-25.77

Performance fee

-194.85

Kontoværdi ved kvartalets afslutning

20,779.38

*alle tal angivet i EUR

Det nye high watermark er nu 21.000 EUR for kontoen. Dette er referenceværdien for næste periodes beregning af performance fee.

High Watermark - hvordan virker det?

High watermark er den højeste historiske værdi af din investering i slutningen af en beregningsperiode (i vores tilfælde per kvartal) for en given handelsstrategi. High watermark beregningsprincippet sørger for, at du ikke bliver opkrævet for det samme afkast flere gange.

High Water Mark

I vores eksempel ovenfor beregnes der udelukkende performance fee på den del af værditilvæksten, der ligger ud over andre omkostninger som f.eks. servicegebyr og handelsomkostninger. Servicegebyrer opkrævet for perioder uden merafkast vil blive fratrukket i fremtidige beregninger af performance fee.

Vil jeg blive opkrævet gebyrer, hvis jeg afslutter min investering imellem to kvartalsafslutninger?

Hvis du afslutter din investering imellem kvartalsafslutninger, vil du blive opkrævet servicegebyr for perioden siden sidste kvartalsafslutning. Af hensyn til beregningen sættes high watermark som værdien af investeringen på dagen, hvor du afslutter investeringen.

Hvordan udregnes afkastet på en handelsstrategi?

Det angivne afkast for hver af handelsstrategierne er beregnet som et tidsvægtet løbende afkast. Denne beregningsmetode er en standardmetode til sammenligning af porteføljeforvaltere. Afkastet er baseret på både realiserede og ikke-realiserede handler og er justeret for ind- og udbetalinger i løbet af investeringsperioden.

No configuration