SaxoSelect Aktieporteføljer

Omsæt viden til gode
investeringer

Vi giver dig nu mulighed for at investere i en ægte global aktieportefølje bestående af 30 nøje udvalgte aktier, der aktivt forvaltes og løbende justeres af Saxo Bank i samarbejde med Morningstar.

I samarbejde med
Morningstar

Kom i gang med SaxoSelect Aktieporteføljer

Den nyeste viden og teknologi

Vi har indgået et samarbejde med det førende analysehus Morningstar, så du nu har enkel adgang til attraktive aktieinvesteringer direkte fra vores prisvindende handelsplatform.

Med SaxoSelect Aktieporteføljer får du nu mulighed for at investere i en nøje udvalgt aktieportefølje sammensat på baggrund af den nyeste viden og Morningstars veldokumenterede value investeringsfilosofi.

Opdag fordelene

Ekspertise

Udnyt muligheden for at investere på baggrund af den samlede viden og erfaring fra to af verdens førende finansielle institutioner og få adgang til en aktivt forvaltet value aktieportefølje.

Optimal spredning

Få adgang til optimal spredning af dine investeringer. Med SaxoSelect Aktieporteføljer får du adgang til ægte global spredning af dine aktieinvesteringer på tværs af sektorer og lande.

Fuld kontrol

Du kan til enhver tid følge udviklingen i din investering og se hvilke aktier, porteføljen indeholder, direkte fra din egen konto på SaxoTraderGO.

Enkelt og tidsbesparende

Overlad trygt sammensætningen af din aktieportefølje til Morningstars eksperter. Start og afslut din investering i aktieporteføljen, når det passer dig. Så du kan bruge din tid på noget andet.

Yderligere information

Beregning af fair værdi

Få mere at vide om, hvordan Morningstar beregner fair værdi for en aktie. Se video


Vedvarende konkurrencemæssige fordele

Se mere om, hvordan Morningstar identificerer selskaber, der forventes at levere ekstraordinært gode langsigtede afkast. Se video


Produktark

Få det fulde overblik over, hvordan SaxoSelect Aktieporteføljer fungerer.Download pdf


Sådan udvælges aktierne

Få det fulde overblik over processen, som Morningstar bruger til at udvælge de bedste aktier.Download rapport


Hvad er "MOAT"?

Få mere at vide om Morningstars Economic MOAT rangeringsproces. Download rapport


Fordele ved spredning i porteføljen

Læs mere om, hvordan spredning i aktieporteføljer bidrager positivt til det forventede risikojusterede afkast. Download rapport

Ofte stillede spørgsmål

Læs mere om produktet og vores samarbejde med Morningstar.

Hvad er SaxoSelect?

SaxoSelect er en fuldautomatisk handels- og investeringsservice, der giver kunder i Saxo Bank mulighed for at investere i en række handelsstrategier og investeringsporteføljer direkte fra deres handelsplatform.​

Når du investerer i en portefølje eller handelsstrategi igennem SaxoSelect, oprettes der automatisk en ny underkonto med samme valuta som den valgte strategi eller portefølje. Efter oprettelsen overføres det valgte investeringsbeløb automatisk til den nye konto. Den nye konto, som er tilknyttet den valgte strategi eller portefølje, vil herefter blive justeret automatisk, så den altid afspejler den valgte handelsstrategi eller portefølje. Du behøver altså ikke foretage dig yderligere, indtil du ønsker at afslutte din investering.

Med SaxoSelect får du adgang til tre forskellige investeringsmuligheder:

Handelsstrategier​
Med Handelsstrategier får du mulighed for at handle sammen med erfarne investorer, der igennem længere tid har leveret ekstraordinært gode risikojusterede afkast. Handelsstrategierne følger ofte et specielt tema som f.eks. Commodity Focus og Charts & Patterns. Strategierne har således fokus på tekniske signaler, men det er altid op til den enkelte forvalter at træffe de endelige handelsbeslutninger.

Aktieporteføljer
Aktieporteføljer giver dig adgang til en række nøje udvalgte aktieporteføljer sammensat af erfarne fondsforvaltere. Du får bl.a. adgang til Saxo Morningstar MOAT porteføljen, der er baseret på analyse fra det anerkendte analysehus Morningstar, samt Global StockPicker porteføljen, der forvaltes af Saxo Banks erfarne porteføljeforvaltere på baggrund af dybdegående fundamentalanalyse.

Balancerede Porteføljer
Balancerede Porteføljer er den optimale løsning til den langsigtede investor, der ønsker at investere i både aktier og obligationer. I samarbejde med verdens største kapitalforvalter, BlackRock, har vi sammensat en række attraktive investeringsporteføljer, der passer til ethvert ønske om afkast og risikotolerance. Balancerede Porteføljer kan også være et attraktivt alternativ til et almindeligt indskud, da du kan bruge værdien af porteføljerne som margin/sikkerhed for handel i marginprodukter som valuta, CFD'er og futures. ​

Sådan udvælges aktier til porteføljen

Morningstars aktieanalytikere sammensætter en modelportefølje bestående af 30 aktier, som Saxo Bank herefter indkøber til Saxo Morningstar MOAT porteføljen.

Aktierne i porteføljen er nøje udvalgt fra 33 forskellige børser og rangeret ved hjælp af Morningstars Economic Moat udvælgelsesproces. For at blive udvalgt skal selskaberne besidde en vedvarende og stabil konkurrencemæssig fordel i forhold til dets konkurrenter. Derudover skal selskabet forvente at levere ekstraordinært gode afkast i løbet af de næste 10 til 20 år. For at vurdere, hvorvidt aktien er undervurderet af markedet, beregnes aktiens fair værdi på baggrund af en gennemgående analyse af selskabets regnskabstal. Hvis analysen viser, at den nuværende fair værdi for aktien er væsentligt højere end aktiens nuværende kurs på børsen, betragtes aktien som undervurderet og kan derved indgå i porteføljen. Endeligt vurderes det, om der er tilstrækkelig likviditet i aktien.​

Hvordan justeres porteføljen?

Porteføljen gennemgås af Morningstar ved hvert kvartal, hvorefter Saxo Bank om nødvendigt automatisk justerer porteføljen. For at minimere handelsomkostningerne for kunden, vil porteføljen kun blive justeret, hvis en alternativ investering er mere end 25% undervurderet i forhold til dens fair værdi. For at minimere handelsomkostningerne, vil små udfald i forhold til målet om ligevægt i porteføljen også blive accepteret.

Alle justeringer i porteføljen vil altid blive foretaget automatisk. ​

Hvad er Morningstar Economic MOAT®?

En "Economic Moat", eller en vedvarende holdbar konkurrencemæssig fordel, er en speciel egenskab, der giver en virksomhed mulighed for at skabe ekstraordinært gode afkast for dens investorer over en længere periode.​

Potentielle aktier til porteføljen rangeres ved anvendelse af Morningstars Economic Moat udvælgelsesproces, der indbefatter 5 centrale principper for udvælgelsen:

 • Høje skifteomkostninger - virksomheder, hvis kunder skal afholde større omkostninger for at skifte til en konkurrerende virksomhed;
 • Network effekt - virksomheder, der udbyder varer eller tjenesteydelser, hvor værdien af produktet forøges proportionelt med antallet af brugere af produktet eller tjenesteydelsen;
 • Immaterielle aktiver - patenter, licenser og værdifulde brands, der kan give en virksomhed en fordel over dens konkurrenter;
 • Stordriftsfordele - virksomheder, der kan producere varer eller tjenesteydelser billigere end konkurrenterne, har mulighed for at underbyde konkurrenter og derigennem skabe ekstraordinær god lønsomhed;
 • Effektiv skala - en fordel for virksomheder, der opererer i markeder med kun få konkurrenter.

Aktier, der indgår i Saxo Morningstar Investeringsporteføljen, skal besidde en enten "bred" eller "smal" moat. Med andre ord skal de udvalgte aktier besidde en vedvarende konkurrencemæssig fordel og som minimum forventes at levere ekstraordinært gode afkast de næste 20 ("bred" moat) eller 10 ("smal" moat) år. ​

Hvad er omkostningerne?

Lave handelsomkostninger

Saxo Bank opkræver et lavt handelsgebyr på 0,06% af det samlede handelsbeløb, dog altid minimum 2 EUR eller tilsvarende i anden valuta.

Enkelt servicegebyr

Saxo Bank opkræver et enkelt servicegebyr på 0,75% p.a. inklusiv moms. Servicegebyret beregnes på baggrund af værdien af din portefølje ved hver handelsdags afslutning og afregnes ved afslutningen af hvert kvartal. ​​​

Vekselgebyr

Saxo Morningstar MOAT® – porteføljen giver kunder et lavt vekselgebyr på kun 0.2 % for handler i andre valuta end porteføljens oprindelige valuta (EUR).​​​

Overførsler til og fra investeringskontoen hvor Saxo Morningstar MOAT®​ - porteføljen ligger, vil medføre et standard veksels gebyr på 0.5 % eftersom midlerne er angivet i en anden valuta end porteføljens valuta (EUR).​

Hvem forvalter porteføljen?

Morningstars aktieanalytikere sammensætter en modelportefølje bestående af 30 aktier, som Saxo Bank herefter indkøber til Saxo Morningstar MOAT porteføljen.

Hvordan investerer jeg i Saxo Morningstar MOAT® porteføljen?

Du kan investere i SaxoSelect porteføljer og handelsstrategier direkte fra SaxoTraderGO. De tilgængelige SaxoSelect porteføljer er tilgængelige under fanen SaxoSelect i platformen. Her finder du en fuld beskrivelse af hver portefølje eller strategi, information og statistik om afkast og et overblik over dine investeringer i porteføljen.

Sådan investerer du direkte fra din handelsplatform:​

 1. Klik på knappen INVESTER ved den strategi eller portefølje, du vil investere i.
 2. Hvis nødvendigt vil du blive guidet igennem en kort egnethedstest. Bemærk, at du kun har mulighed for at investere i de strategier, som du erklæres egnet til ifølge egnethedstesten.
 3. I investeringsmodulet vælger du størrelsen på din investering.

Når du har gennemgået processen ovenfor, oprettes der automatisk en ny underkonto til den valgte strategi eller portefølje. Positionerne i den valgte strategi åbnes automatisk indenfor ganske få sekunder, hvis de relevante markeder er åbne.

Hvordan overvåger og administrerer jeg min portefølje?

Administration af porteføljen
Aktive porteføljer overvåges i Porteføljelisten, der giver dig enkel adgang til at følge dit afkast, justere størrelsen på din investering eller afslutte din investering helt.​

Afkast på din portefølje
Du kan følge med i porteføljens afkast under fanen Konto i SaxoTraderGO. På denne side kan du finde:​​

 • yderligere detaljer om din konto
 • en graf over udviklingen i din kontoværdi
 • en graf over det tidsvægtede afkast
 • en månedlig oversigt over gevinst og tab
 • statistik over afkastet på din investering siden start

Individuelle investeringer
Du kan også følge med i enkeltinvesteringer under fanen Positioner. Vær opmærksom på, at du ikke kan ændre i positioner, der er tilknyttet en handelsstrategi eller investeringsportefølje.

Hvordan afslutter jeg min investering?

Ønsker du at stoppe en investering i en portefølje eller handelsstrategi, skal du blot klikke på Stop knappen ved porteføljen i porteføljelisten i din SaxoTraderGO platform.

Du skal herefter vælge, om du ønsker at lukke positionerne (standard) eller beholde dine eksisterende positioner.

Bemærk, at hvis du vælger at beholde positionerne, er det dit eget ansvar at administrere og eventuelt lukke de åbne positioner på et senere tidspunkt.

Kan jeg genstarte min investering, efter jeg har stoppet den?

Ja, du kan genstarte din investering ved at klikke på knappen Genstart, som du finder i porteføljelisten på handelsplatformen. Du vil herefter blive bedt om at bekræfte, at din finansielle situation ikke har ændret sig væsentligt, siden du investerede sidste gang. Derudover skal minimumbeløbet for investeringen være tilgængelig på din konto.

Kan jeg investere mere i en eksisterende portefølje?

Du kan investere yderligere midler i en portefølje ved at klikke på knappen Administrér > Indbetal penge ved den valgte strategi i porteføljelisten i SaxoTraderGO.

Du kan forøge størrelsen på din samlede investering med minimum 5.000 af strategiens valuta. Når du forøger din investering, vil systemet automatisk investere din indbetaling på bedst mulig vis, men vær opmærksom på, at allokeringen måske ikke er præcis i henhold til fordelingen i porteføljen, såfremt beløbet ikke kan fordeles jævnt ud over de individuelle investeringer. ​

Hvordan overfører jeg midler fra strategien?

For at overføre penge fra en igangsat portefølje eller strategi, skal du først Stoppe den. Det er ikke muligt at overføre midler fra en aktiv portefølje eller strategi.

Når du har afsluttet strategien eller porteføljen, kan du flytte de frie midler til din primære handelskonto ved at klikke på knappen Administrér > Udbetal penge.

No configuration