Saxo Banks licens

Saxo Bank A/S er registreret i Danmark som en licenseret bank (licensnr. 1149) og er reguleret af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.

Yderligere oplysninger om Finanstilsynet og Saxo Banks licens findes på www.finanstilsynet.dk.

Som medlem af EU har Danmark indarbejdet EU's bank- og investeringsdirektiver i dansk lov.

Har du brug for hjælp?

Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt din lokale Saxo-afdeling ved hjælp af kontaktoplysningerne på vores kontaktside.

Kontakt os

Garantifonden for Indskydere og Investorer

Beskyttelse af detailkundernes midler

Saxo Bank er medlem af Garantifonden for Indskydere og Investorer.

I tilfælde af, at en dansk bank (herunder Saxo Bank) går i betalingsstandsning eller går konkurs, dækker Garantifonden kundernes kontantindskud med op til 100.000 EUR. Kontantindskud beregnes som det frie nettoindskud fratrukket en eventuel gæld til banken.

Værdipapirer vil som hovedregel ikke blive påvirket af betalingsstandsning eller konkurs og vil blive returneret til kunden. I tilfælde af, at en dansk bank (herunder Saxo Bank) ikke kan returnere værdipapirer, der opbevares i depot eller forvaltes, dækker Garantifonden med op til 20.000 EUR pr. kunde.

Garantifonden for Indskydere og Investorer

Yderligere oplysninger om Garantifonden og dens dækning samt en opdateret liste over medlemmerne af Garantifonden fås ved at klikke her.

Beskyttelse af institutionelle kunders midler

Beskyttelse af kontantbeholdninger i tilfælde af Saxo Banks konkurs:
Da institutionelle kunder har status som licenserede finansielle institutioner, dækkes deres kontantbeholdninger ikke i tilfælde af Saxo Banks konkurs. Kontantbeholdninger omfatter i denne sammenhæng også nettoværdien af derivatpositioner.

Beskyttelse af værdipapirer i tilfælde af Saxo Banks misligholdelse:
Alle værdipapirer, som forvaltes af Saxo Bank, returneres til White Label-kunder, hvis de kan udleveres fra Saxo Banks depot.

At værdipapirerne kan udleveres, sikres ved kravet i § 72 i Lov om finansiel virksomhed, som pålægger danske banker at sikre, at kundernes rettigheder til deres værdipapirer til enhver tid er garanteret, også i tilfælde af konkurs.