​ Handelsbetingelser for Vanilla optioner

Prisvindende likviditet og prissætning

Som global leder indenfor handel med Valutaoptioner tilbyder Saxo Bank adgang til dedikeret likviditet og live priser på de handlede par. Saxo Banks priser på forskellige optioner bliver vist på handelsplatformen som dynamiske Bud/Udbud spread. De aktuelle Bud/Udbud spreads varierer, og afhænger af den aktuelle kontrakts udløbsdato og det underliggende valutakryds.

Historisk data opdateres time for time med de tilbudte spreads på Valutaoptioner, og er tilgængelige under ”Spreads” – se Priser.

Valg af "Exercise" metode

Valuta Vanilla optioner som er “in the money” bliver automatisk exercised kl. 10:00 EST (New York tid) på udløbsdagen. Som standard exercises optioner ved, at der åbnes en spot position på det underliggende valutakryds.

Indtil en time før exercise, kan kunden vælge mellem at modtage en spot position (“Spot”) eller at Saxo Bank automatisk afregner spot-positionen på kontoen (“cash”). Der er intet loft over antallet af gange, en kunde kan ændre Exercisemetoden.
 
Valgmuligheden “cash” exercise er altid tilgængelig for både long og short positioner, og vil altid blive afviklet i midten af det aktuelle spread – selv under volatile markedsforhold.
 
Såfremt valgmuligheden “spot” exercise er valgt, vil den åbnede spot position bevæge sig i henhold til spot-prisen på det underliggende valutakryds. Hvis du allerede har en position i modsat retning af den i forbindelse med exercise åbnede spot-position, vil disse to positioner blive modregnet næstkommende handelsdag.

Automatisk eksekvering

Langt størstedelen af ordrer på Valuta Vanilla optioner bliver eksekveret automatisk. Dette betyder i praksis, at alle ordrer, hvis størrelse er lavere end det automatiske eksekveringsloft, eksekveres uden manuel intervention fra handelsbordet. Det automatiske eksekveringsloft varierer afhængig af det underliggende valutakryds, delta på dette kryds og udløbsdato på optionen. 

De automatiske eksekveringsniveauer kan til enhver tid findes i handelsplatformene under Handelsbetingelser for valutaoptioner.

Bemærk at de automatiske eksekveringsniveauer kan ændres uden forudgående varsel under uforholdsmæssigt volatile eller illikvide markedsforhold.

Du kan handle gratis på live priser, uden skridning (“slippage”)

“Grønne” priser på optioner i størrelsesordener op til det automatiske eksekveringsniveau vil blive eksekveret automatisk, hvor det ved ”gule” priser er nødvendigt at forespørge på priser (RFQ), hvilket i praksis betyder, at handelsbordet vil stille priser manuelt. Dette betyder, at den pris du får stillet i platformen, altid vil stemme overens med den pris, du handler på – ”hvad du ser, er hvad du får”, uden nogen form for skridning (”slippage”).

Saxo Bank beregner ingen ekstraomkostninger for prisforespørgsler til handelsbordet.

Udløbsmetode

Saxo Bank tilbyder Europæiske Valuta vanilla optioner, hvilket betyder, at optionen udelukkende kan exercises på udløbsdagen og udløber kl. 10:00 Eastern Standard Time (New York tid). Positioner kan ikke exercises før udløbsdagen.

Eftersom Saxo Bank altid stiller pris på både Bud og Udbuds-siden, er det altid muligt at lukke positionen inden udløb på den aktuelle pris i markedet.

Minimum handelsstørrelse

Minimum handelsstørrelse for Valuta Vanilla optioner på valutapar er 10.000 enheder af den underliggende basisvaluta. For ædelmetaller er grænsen 10 oz (Guld) og 100 oz (Sølv).

Risikoadvarsel for valutaoptioner

Du skal være opmærksom på, at du kan tabe hele præmien samt transaktionsomkostninger, når du køber valutaoptioner.

Visse optionsmarkeder handles på margin, hvilket betyder, at købere under visse omstændigheder ikke behøver at betale den fulde præmie for optionen på købstidspunktet. I disse tilfælde kan du risikere, at yderligere margin/sikkerhed vil blive krævet. Skulle du blive afkrævet yderligere sikkerhed, og imødegår du ikke dette krav, kan din position blive lukket.

Såfremt du udsteder en option, er den involverede risiko langt højere, end hvis du bare køber en option. Du kan til enhver tid risikere, at der opkræves yderligere sikkerhed/margin for opretholdelse af positionen, og eventuelle tab kan overstige den modtagne præmie.

Ved at udstede en option, accepterer du en juridisk forpligtelse til at købe eller sælge det underliggende aktiv, hvis den udstedte option exercises. Hvis du allerede ejer det underliggende aktiv, som du ved udstedelse har forpligtet dig til at sælge på en bestemt kurs, vil din risiko være begrænset.

Såfremt du ikke ejer det underliggende aktiv (ved udstedelse af en “uncovered call” option), er risikoen ubegrænset. Kun erfarne handlere bør overveje muligheden for at udstede ikke-dækkede optioner, og bør i øvrigt fuldt ud forstå de involverede risici ved en sådan eksponering.

Updated 29th of January, 2016

​Handelsbetingelser for Valuta Touch optioner

Dynamiske Bud/Udbud spreads

Valutaoptioner er tilgængelige med live priser på både bud og udbud. De tilbudte spreads varierer afhængig af udløb og det underliggende valutakryds.

De stillede priser på handelsplatformende er dynamiske bud/udbud spreads, prissat som en procentsats af den mulige gevinst og reflekterer markedets forventninger til sandsynligheden for, at prisen på krydset vil rykke sig (eller ikke rykke sig) til ”trigger” prisen (også benævnt “barriere”) før optionen udløber.

Stillede priser / Præmie

Prisen for en Touch option kaldes Præmien, og er angivet som en procentdel (%) af den potentielle gevinst. 

F.eks. vil en pris på 10 % af i alt 1000 enheder være 100 enheder af basisvalutaen, og den potentielle gevinst er således 1000 enheder af

For long-positioner betaler du præmien, og for short-positioner modtager du præmien.
 
Example:​ ​ You are looking for a potential payout of EUR 1,000 if EURUSD reaches 1.3000 within two weeks.​
The price of the One Touch Option is 20%. ​
You the pay EUR 200 (EUR 1,000 x 20%) for the option. ​
If the EURUSD spot price reaches 1.3000 before it expires you receive the pay-out of EUR 1,000 (net profit of EUR 800). ​
If it doesn't reach the trigger level of 1.3000 your loss on the trade is the initial premium you paid for the option (EUR 200).​

Beskyttelse mod fejlhandler

Der er indbyggede sikkerhedsmekanismer i Saxo Banks systemer beregnet til at forhindre fejlagtige handler. Derfor er der i systemet indbygget en øvre og nedre ”handelsværdi” og en række parametre for accepterede handler. Rationalet bag denne værdi er at afholde kunder fra at handle optioner, hvor sandsynligheden for at ramme ”trigger” kursen er uforholdsmæssigt tæt på 100%. Funktionen er indført for at forhindre, at kunder laver slåfejl som f.eks. at købe en One Touch option for 100% eller sælge en No Touch option, når buddet i markedet er 0%.

 

De aktuelle parametre er:

 

Currency cross​ Tradability value​ Currency cross​ Tradability value​
EURGBP​ 0.25%​ GBPUSD​ 0.15%​
EURJPY​ 0.20%​ USDJPY 0.25%​
EURUSD​ 0.15%​ AUDUSD​ 0.20%​

 

Vær opmærksom på at handelsparametrene kan ændres uden varsel.

Det er selvfølgelig altid muligt at lukke en eksisterende åben position, uagtet hvor tæt på ”trigger” kursen spotkursen skulle befinde sig. Lukkepriser vil i visse tilfælde, hvis tæt på udløb, blive tilbudt på RFQ (Request For Quote) basis.

Eksempel:
Du ønsker at købe en One Touch Binær option med 3 måneder til udløb og ”trigger” prisen er 10 pips væk fra den aktuelle pris på spot prisen. I dette tilfælde vil præmien være 100 % eller tæt på, og Saxo Bank vil derfor automatisk afvise handlen.

Minimum handelsstørrelse og likviditet

Når du handler Touch Optioner hos Saxo Bank, er minimum handelsstørrelsen 100 enheder af basisvalutaen.

Trade on Quote requests up to USD 25,000 units of base currency (example of EURUSD) will be executed automatically online on live streaming prices. RFQs is possible for larger amounts. A dealer will manually provide a two way quote.

Udløbsperioder

De tilbudte udløbsdage er standardiserede i Binary optionsboardet, og dækker udløbstidspunkter fra 1 dag til 6 måneder frem. Options Handels-tickeren på din handelsplatform tilbyder kortere og længere udløbsperioder, fra 1 dag til 1 år.

Exercise og udløb

I modsætning til Valuta Vanilla optioner bliver Touch optioner exerciset, når spotprisen rammer trigger-kursen på optionen, før den udløber (One Touch optioner udbetaler automatisk gevinsten og No Touch optioner vil blot udløbe) eller såfremt spotprisen ikke rammer trigger-kursen før udløb (No Touch udbetaler gevinsten og One Touch optioner vil blot udløbe).

Trigger-kursen betragtes som ramt, såfremt middel-prisen i det aktuelle spread på det underliggende valutakryds på noget tidspunkt er det samme som trigger-kursen.

Hvis optionen bliver exerciset, er udbetalingen altid 100% af kontraktens størrelse i basisvalutaen. Hvis den udløber uden exercise, er udbetalingen nul (0).

Åbne positioner i Touch optioner kan også lukkes før udløb (før spotprisen har ramt trigger-prisen), så du har mulighed for at ændre din eksponering, hvis dine forventninger til markedet skulle ændres.

Alle Touch Optioner som ikke har ramt trigger-prisen, vil udløbe kl. 10:00 Eastern Standard Time (New York tid) på udløbsdagen. Hvis Touch optionen udløber in-the-money (ITM), vil optionen blive exerciset, og der vil blive afregnet mellem køber og sælger.

I tilfælde af at en option udløber, vil handlen enten blive fjernet fra Åbne positioner vinduet og /eller en ny position i modsat retning på prisen 100% vil blive indsat.

Præmie

Hos Saxo Bank kan man enten købe eller sælge Touch optioner.

Trading Long

(buying)​

When buying an option, you have to pay the full Premium in cash. The Premium is subtracted from the Cash Balance (initially shown as 'Transactions not booked'. At the end of the day it is subtracted from the Cash Balance).

The current value (positive) of the bought position is displayed in 'Non-margin positions' and subtracted from 'Not available as margin collateral'. Thus, you cannot use the value of Touch Options for margin collateral.​

Trading Short

(selling)​

When selling an option, you need to have the cash sufficient for the potential payout in the event of an exercise (One Touch) or expiry (No Touch).The Premium is added to the Cash Balance (initially shown as 'Transactions not booked'. At the end of the day it is added to the Cash balance).

The current value (negative) of the sold position is displayed in 'Non-margin positions'. In order to reserve the full potential payout the difference between the current value and the potential payout is subtracted from 'Not available as margin collateral'. Hence, your full potential loss from the option payout is thus not available for margin collateral.​

 

Afvikling og betaling

Hos Saxo Bank udbetales værdien af Touch optioner automatisk, når de genererer en gevinst. Værdien er 100% af basisvalutaen. Hvis optionen udløber uden exercise, er værdien 0%.

Der udbetales gevinst på One Touch optioner, når trigger-kursen rammes. På No Touch optioner betales der gevinst ved udløb, såfremt trigger-kursen ikke er ramt inden udløb. Trigger-kursen betragtes som ramt, såfremt midt-prisen i spreadet på det underliggende valutakryds på noget tidspunkt har ramt trigger-kursen.

Selvom P/L (gevinst/tab) fra en lukket Touch Option er tilgængelig for handel i andre marginprodukter, vil den endelige afregning først blive foretaget ved handelsdagens afslutning (EOD), som det også er tilfældet med Vanilla Optioner.

Alle positioner som er prissat eller bliver udbetalt i anden valuta end kontoens basisvaluta, vil blive vekslet til kontoens basisvaluta til valutakursen ved handelsdagens afslutning (EOD rate). Denne veksling gælder både, når kunden initierer en position, når positioner lukkes og når positioner bliver åbnet som følge af en automatisk handel. Dette inkluderer også realiserede gevinster og tab.

Modregning af positioner

Touch optioner af samme type med samme udløb og gevinstudbetaling kan modregnes mod hinanden. Det er ikke muligt at modregne Touch optioner på tværs af egenskaber.

Updated 24th of October, 2014