Vanilla Options

Margin-/sikkerhedskrav på valutaoptioner

Med valutaoptioner har du mulighed for at sammensætte forskellige strategier med forskellige risikoprofiler. Derfor adskilles der i beregningen af margin-/sikkerhedskrav mellem forskellige optionsstrategier. 

For optionsstrategier med ubegrænset risiko, anvendes margin-/sikkerhedskravet på det underliggende valutakryds til at beregne margin-/sikkerhedskravet på optionspositionen. Hvis der ikke findes et specifikt margin-/sikkerhedskrav på det underliggende valutakryds, vil beregningen blive baseret på det højeste margin-/sikkerhedskrav i de valutaer i det underliggende kryds.  

Beregning af margin-/sikkerhedskrav på valutaoptioner

Margin-/sikkerhedskrav på positioner i valutaoptioner beregnes for hvert valutakryds, hvilket sikrer at beregningen foretages korrekt i henhold til den samlede eksponering og udløbsdato.

 

Den øvre grænse for margin-/sikkerhedskravet for hvert valutakryds er defineret som den højeste eksponering på tværs af alle valutapositioner ganget med det gældende margin-/sikkerhedskrav for en spot position med den samme eksponering. Denne beregning medtager også potentielle effekter af positioner i valutaoptioner, valuta spot og valutaterminskontrakter.  

For strategier med begrænset risiko, f.eks. en short position i et call spread, beregnes margin-/sikkerhedskravet som det maksimale tab i forbindelse med positionen. 

For strategier med ubegrænset risiko, f.eks. en naked short position, beregnes margin-/sikkerhedskravet som det totale nominelle beløb ganget med det gældende margin-/sikkerhedskrav for en spot position. 

For positioner i valutaoptioner anvendes den niveaudelte beregning af margin-/sikkerhedskrav udelukkende, såfremt hele eller dele af strategiens samlede margin-/sikkerhedskrav afhænger af margin-/sikkerhedskravet på en spot position i det underliggende valutakryds. Såfremt margin-/sikkerhedskravet derimod udelukkende afhænger af det maksimale tab i optionsstrategien, anvendes den niveaudelte beregning ikke. 

De gældende niveauer for margin-/sikkerhedssatserne er baseret på den samlede eksponering i USD. Desto højere den nominelle eksponering, desto højere vil margin-/sikkerhedskravet på positionen potentielt være. De niveaudelte margin-/sikkerhedssatser beregnes for hvert valutakryds.

Klik her for yderligere oplysninger og mere detaljerede eksempler med valutaoptioner (Appendix II).

Læs mere om margin-/sikkerhedskrav på valutaprodukter her.

Touch Options

Though Touch Options are not margin products, positions will affect the amount you have 'Available for Margin Trading' as seen in your Account Summary.

Therefore, if margin positions are held on the account, the 'Margin Utilization' will increase when adding Touch Option positions.

Note that before opening the position a pre-check will be done to ensure that you cannot accidentally open a Touch Option position that will move the Margin Utilization above 100%.