​Valuta Vanilla Options Margin krav

Margin Profil

Margin-/sikkerhedskrav for Valuta Vanilla optioner hos Saxo Bank afhænger af følgende:

  • Volatilitet
  • Spot pris på underliggende valutakryds
  • Åbne positioner

Delta og Vega Margin

Margin-/sikkerhedskrav for Valuta vanilla optionspositioner hos Saxo Bank består af følgende to komponenter:

  • Delta Margin – som er relateret til prisændringer i den underliggende valuta spot pris.
  • Vega Margin – som er relateret til ændringer I volatilitet for den underliggende valuta spot pris.

Marginkravene til en position i en valuta vanilla option er:

Margin-/sikkerhedskrav = Delta Margin + Vega Margin

Delta Margin

Delta på en valutaoption beskriver, hvorledes værdien af optionen ændres i takt med ændringer i det underliggende valutakryds.

Delta på en valutaoptionsposition multipliceret med den underliggende nominelle værdi giver spot eksponeringen på positionen (dvs. Delta eksponering = Nominel værdi * Delta). Spot eksponeringen repræsenterer størrelsen på den valuta spot position, som kan hedge positionen i valuta optionen.
 
Udregningen af Delta Margin krav på en position i en Valuta Option er:
 
Delta Margin = Delta Eksponering * Valuta Spot Margin-/sikkerhedskrav
 

Når Delta Margin-/sikkerhedskrav beregnes for en ny valutaoptionsposition, bliver hele kontoens nuværende eksponering taget i betragtning. Også eventuelle ekstra-konti bliver medtaget i beregningen. Dette betyder, at margin-/sikkerhedskrav afspejler kontoens eksponering på tværs af positioner i almindelig valuta spot og valutaoptioner.

Vega Margin

Vega på en position i en Valuta Vanilla option beskriver, hvordan værdien af positionen ændres som følge af ændringer i den indikerede volatilitet på det underliggende valutakryds.

Beregning af Vega Margin komponent på en Valuta Option position er:

Vega Margin = Nominelt beløb * Vega * Max (Indikeret volatilitet, Floor Value) * Volatilitetsfaktor

 

Floor Value er 20%

Læs mere om faktorer i beregningen af volatilitet herunder.

Faktorer i beregningen af volatilitet

Faktorer der påvirker indikeret volatilitet, bliver fastsat for hver enkelt valutakryds og udløbsdato (se tabel herunder). Volatilitetsfaktorer er herefter interpoleret over de forskellige udløbsdatoer (se graf herunder).
 
Volatilitetsfaktorer for korte udløbsdatoer er højere end for udløbsdatoer længere ude i fremtiden, idet volatiliteten på en langdateret position i en valutaoption er relativt mindre dynamisk end en kortdateret position i en valutaoption.
 
Når Vega margin-/sikkerhedskrav beregnes for en position i en valutaoption, bliver der foretaget en samkøring med andre positioner i det aktuelle valutakryds for hver enkel udløbsdato. Dette betyder, at såfremt en kunde har købt og solgt valutaoptioner i det samme valutakryds med den samme udløbsdato, bliver Vega margin-/sikkerhedskravet beregnet på baggrund af begge positioner. 
 
Se eksempeludregningen for et eksempel på dette. 
 
De forskellige faktorer, der påvirker indikeret volatilitet i beregningen af Vega Margin-/sikkerhedskrav for større og mindre valutakryds, er tilgængelige i tabellen herunder. Som nævnt ovenfor bliver volatilitetsfaktorerne interpoleret over de forskellige udløbsdatoer. 
 
​Tenor ​ ​Days ​ Major Currency Pairs​ Minor currency Pairs​
Short Positons​ ​Long Positions Short Positions​ ​Long Positions
1 week​ ​7 ​28% ​-28% 50%​ ​-50%
2 weeks​ 14​ 20%​ -20%​ 25%​ -25%​
1 month​ 30​ 11%​ -11%​ ​20% -20%​
3 months​ 90​ 8%​ -8%​ ​15% -15%​
1 year​ 365​ 8%​ -8%​ ​10% -10%​
 
 
Den næste table viser kategoriseringen af valutaer for større valutakryds. Et større valutakryds er et kryds, der er sammensat af to valutaer fra listen herunder.
 
Major Currencies​ ​
AUD​ ​JPY
​CAD ​NOK
​CHF ​NZD
​EUR ​SEK
​GBP ​USD
 

Undtagelser ved køb af optioner

Der er ingen margin-/sikkerhedskrav for at opretholde en "long" position i en Valuta Vanilla option hvis:

  • Du ikke har solgt nogen optioner og
  • Du ikke har nogen spot positioner og/eller terminskontrakter i det underliggende valutakryds
Hvis du udelukkende har ”long” positioner i Valuta vanilla optioner, vil du ikke blive afkrævet margin/sikkerhed. Du skal dog altid have tilstrækkeligt med penge til at betale præmien for optionen, du køber.
 

Risikoadvarsel

Margin-/sikkerhedskrav kan ændres uden forudgående varsel. Saxo Bank forbeholder sig retten til at øge margin-/sikkerhedskrav for større positioner, herunder generelt for konti/porteføljer, hvis sammensætning vurderes at være af særlig risikabel karakter.

Handel på margin medfører en meget høj grad af risiko for din kapital. Du kan tabe mere end din oprindelige investering og handel på margin er ikke egnet for alle investorer.

Vær sikker på, at du fuldt ud forstår de risici der er involveret ved handel på margin og søg uafhængig rådgivning om nødvendigt. 

Se vores Risikoadvarsel

Updated 29th of January, 2016

​Valuta Touch Option Margin

Effekt på marginudnyttelse

Selvom Touch optioner ikke er margin produkter, vil positioner i disse have indflydelse på ”Tilgængelig for margin handel”, som det ses i din kontooversigt.

Såfremt du i forvejen har positioner i marginprodukter, vil din udnyttelse af margin stige, når du køber positioner i Touch Optioner.

Bemærk, at før du åbner en Valuta Optionsposition, vil et tjek blive udført for at sikre, at du ikke overskrider margingrænsen på 100% udnyttelse.

Stop Out procedure

Eftersom Valuta Touch optioner hos Saxo Bank ikke er marginprodukter, vil de ikke blive inkluderet i et eventuelt tvunget stop-out.

Det kan ske, at ekstraordinært store udsving i valutakurserne kan øge en kundes eventuelle udgifter ved udbetaling af gevinst til køber af en Touch option. I disse tilfælde, kan kunden blive afkrævet at dække underskuddet til margin/sikkerhed.

Updated 22nd of April, 2013