Valutaoptioner

Du kan handle valutaoptioner på livepriser med likviditet direkte fra en Market Maker.
Saxo Bank tilbyder to typer af valutaoptioner:

  • Vanillaoptioner
  • Touch Optioner

 Vanillaoptioner

En Vanilla option er et finansielt derivat, som giver køberen muligheden, men ikke forpligtelse, til enten at købe (“Call”) eller sælge (“Put) en foruddefineret mængde af valuta på et valutakryds til en foruddefineret pris (“Strike price”) på en foruddefineret dato i fremtiden (“Expiry date”). Sælgeren af optionen har derfor pligt til at gennemføre transaktionen, såfremt køber af optionen beslutter at ”exercise”/benytte sin option.

Valuta Touch optioner

En Touch option er af typen eksotiske finansielle instrumenter, og giver køberen mulighed for, at tjene et foruddefineret beløb enten såfremt et valutakryds når, eller passerer en foruddefineret barriere (“Trigger price”) – ”One Touch” eller såfremt spot kursen aldrig når den foruddefinerede barriere før udløb – ”No touch”. Denne type option giver kunden fleksibilitet ift. ”trigger price”, udløbsdato og beløb til udbetaling.

Handel Valutaoptioner som både lang og kort position

Hos Saxo Bank har du mulighed for både at købe og udstede optioner, uagtet om der er tale om Vanilla eller Touch optioner.

Valutaoptioner kan handles fra Valuta optionsboard

Saxo Bank er den første udbyder af valutaoptioner, som tilbyder handel med valutaoptioner (både Vanilla og Touch) fra det innovative Valuta Optionsboard på live priser, uden manuel intervention.

Valuta optionsboardet indeholder løbetider fra 1 dag til 6 måneder med standard strike-priser og intervaller. Andre løbetider og strike-priser er tilgængelige i en separat handelsticker eller som Request For Quote (RFQ).

Innovativt Valuta optionsboard

  • “Klik og handel” løsning indbygget i Saxo Bank’s handelsplatforme
  • En intuitiv og tilpasset arbejdsflade, der viser både Valuta Touch optioner og Valuta Vanilla Optioner i forskellige oversigter
  • En oversigt over priser på tværs af en bred vifte af standardiserede udløbsdatoer og strike-priser
  • Et overblik over åbne positioner
  • Tillader dig konstant overvågning af priser på flere kontrakter