​Handel med gearing (marginhandel)

Lave margin-/sikkerhedskrav

Med Saxo Bank kan du handle valuta med stor fleksibilitet og lav kapitalbinding. På de fleste større kryds skal du derfor kun stille 1% af positionens samlede størrelse i margin/sikkerhed.

Margin-/sikkerhedskravet på valutapositioner afhænger af positionens samlede størrelse. Ved større positioner med en nominel størrelse på over 3 mio. USD kan margin-/sikkerhedskravet derfor være højere på den del, der overstiger adskillelsesniveauet (3 mio. USD i dette eksempel). Du kan altid finde margin-/sikkerhedskrav til positionen i den nederste del af handelsvinduet, før du handler.  

Eksempel 1:

 

Du har indsat 75.000 DKK (ca. 10.000 EUR) på din handelskonto i Saxo Bank. Du påtænker at købe 250.000 EURUSD, da du forventer en stigning i EUR overfor USD. I handelsvinduet vil du herefter kunne se, at margin-/sikkerhedskravet for at åbne positionen er:

 
1% * 250.000 EUR = 2.500 EUR = ca. 18.750 DKK

 
Eksempel 2:

 
Du har indsat 1.875.000 DKK (ca. 250.000 EUR) på din handelskonto i Saxo Bank. Du påtænker at sælge 10.000.000 USDCAD, da du forventer en stigning i CAD overfor USD. Eftersom margin-/sikkerhedskravet forhøjes ved positionsstørrelser på over 3.000.000 og 5.000.000, beregnes margin-/sikkerhedskravet til i alt 220.000 USD (ca. 1,5 mio. DKK):

 
1% * 3 mio. USD + 2% * 2 mio. USD + 3% * 5 mio. USD = 220.000 USD = ca. 1.500.000 DKK

Du kan til enhver tid finde de gældende margin-/sikkerhedskrav for alle valutakryds og positionsstørrelser i SaxoTraderGO under Handelsbetingelser, der findes under hovedfanen Konto. Herefter kan du søge efter det valutakryds, som du vil vide mere om.

 
Du kan læse mere om beregning af margin-/sikkerhedskrav på valutapositioner ved at klikke her​.

 
De gældende margin-/sikkerhedskrav kan ændres uden foregående varsel. Saxo Bank forbeholder sig retten til at forhøje margin-/sikkerhedskravet på ekstraordinært store positioner.

Margin Calls

Det er kundens ansvar til enhver tid at leve op til de margin-/sikkerhedskrav, der er angivet i kundens kontooversigt på Saxo Banks platforme.

Hvis kunden på noget tidspunkt ikke lever op til de marginkrav, der er defineret for de forskellige valutakryds, skal kunden med det samme justere sin konto, således at den lever op til de relevante margin-/sikkerhedskrav igen. Dette kan gøres ved at:

  • Reducere størrelsen på den åbne position og /eller
  • Indsætte flere midler (eller anden godkendt margin/sikkerhed) til handelskontoen.
Når det påkrævede margin-/sikkerhedskrav overskrider den tilgængelige margin/sikkerhed på kontoen, kan du risikere et stop-out, hvor Saxo Bank kan være nødsaget til at lukke dine marginpositioner på dine vegne.

Risikoadvarsel

Handel på margin indbefatter en høj grad af risiko for din kapital, og du kan tabe mere end din oprindelige investering. Handel på margin er ikke egnet for alle investorer.

Vær sikker på, at du forstår de involverede risici og søg uafhængig rådgivning om nødvendigt.

Se vores Risikoadvarsel.
Updated 25th April, 2016