​Spreads på valuta spot

FX Spot Spreads and Leverage

Klik på knappen nedenunder for at se en fuld liste over spreads og margin-/sikkerhedskrav på alle 182 VALUTA kryds.

Se den komplette liste af alle Valutakryds

Konkurrencedygtige spreads 

Valuta Spot spreads forbliver konstante under normale markedsforhold. For valutakrydset EURUSD, forbliver spreadet konstant i mere end 99% af tiden.   

Se alle  Live og historiske spreads

 

Gebyr på små handler

For Valuta der handles under “Gebyrgrænsen” angivet ovenfor, vil der opkræves et mindre gebyr på 10 USD, som pålægges handlen for at dække administrationsomkostninger.

Updated 20th of January 2015

​Tom/Next

Tom/Next kredit eller debit

Når en Valuta spot position opretholdes over natten, bliver kursen på åbne position justeret enten op eller ned. Rollover kredit eller debit er summen af ”Swap Points” på ikke-realiseret gevinst eller tab på positionen.

Swap Points

De anvendte Swap Point er baseret på Tom/Next renter fra en Tier-1 bank med et mark-up, der svarer til +/- 0,45 procentpoint af O/N (over natten) renter plus rentekomponenten beskrevet under ”Rente på urealiseret Gevinst og Tab herunder.

De akkumulerede swap point og rentekomponenten bliver tilføjet eller fratrukket den seneste åbningskurs på positionen.

For at sikre fuld gennemsigtighed for kunder, publicerer Saxo Bank en liste over de forskellige swap point en gang om dagen. Se ”Historiske Swap Point”.

Rente på urealiseret gevinst eller tab

Alle urealiserede gevinster eller tab på valuta spot positioner, som bliver rullet fra den første dag til den anden, vil blive påregnet enten kredit- eller debit-rente. Denne rente vil blive tillagt de aktuelle swap point, hvilket vil danne basis for den endelige rollover udgift eller indtægt.

De urealiserede gevinster eller tab beregnes som forskellen mellem den oprindelige kurs og kursen ved handelsdagens afslutning kl. 17:00 Eastern Standard Time (New York tid).

For valutakryds, hvor særlige markedsforhold gør sig gældende, anvendes kursen på det aktuelle valutakryds kl. 08:15 CET.

Historiske Swap Points

Updated 29th of January, 2016