​Ordreeksekvering

Understøttede ordrer

Følgende ordretyper er tilgængelige:

Quick trade ordrer til øjeblikkelig gennemførelse af en handel med eller uden en foruddefineret kurstolerance.
Derudover kan du bruge Limit, Marked, Stop og Stop Limit ordrer med forskellige løbetider, f.eks. dagsordrer, good-til-cancelled (GTC), mv.I forbindelse med alle stop ordrer har du mulighed for at tilvælge trailing stops.

I forbindelse med alle stop ordrer har du mulighed for at tilvælge trailing stop funktionaliteten.

Alle stop og limitordrer kan placere som enten:

  • Dagsordre: Aktiv indtil kl. 17:00 New York tid på dagen, hvor ordren blev placeret, eller samme tidspunkt på næstkommende arbejdsdag, hvis ordren placeres efter kl. 17:00 New York tid.
  • Good Till Date (GTD): Aktiv indtil kl. 17:00 New York tid på en bestemt dag
  • Good Till Cancelled (GTC): Aktiv indtil annulleret eller gennemført

Markedsordrer

En markedsordre bruges til at købe eller sælge på den bedste kurs tilgængelig i markedet på det aktuelle tidspunkt.

Med Quick Trade Marked IOC (Immediate-or-Cancel) ordrer købes eller sælges der så meget som muligt på det aktuelle tidspunkt. I praksis placeres ordren med en 5 sekunders TTL (Time-to-Live), hvilket betyder at systemet vil arbejde i 5 sekunder for at gennemføre ordren. En Quick Trade Marked IOC ordre kan resultere i delvis gennemførelse af den oprindelige ordre. Hvis ordren ikke kan gennemføres i sin helhed, vil den resterende del blive annulleret. Det er ikke muligt at tilføje kurstolerance til en Marked IOC ordre.

Med almindelige markedsordrer enten køber eller sælger du så meget som muligt på den bedste kurs i markedet. En almindelig markedsordre kan resultere i delvis gennemførelse af den samlede ordre. Hvis hele ordren ikke kan gennemføres, vil den resterende del af ordren forblive aktiv, indtil den udløber.

Limitordrer

En limitordre bruges oftest til at hjemtage en gevinst eller til at åbne en position på en bestemt kurs eller bedre.

• Købs limitordrer kan kun placeres under den aktuelle kurs i markedet
• Salgs limitordrer kan kun placeres over den aktuelle kurs i markedet

En Quick Trade (hurtig handel) Limit IOC (Immediate-or-Cancel) ordre kan betragtes som en instruktion om øjeblikkeligt at købe eller sælge så meget som muligt af ordren på en bestemt kurs eller bedre. Når ordren er placeret, vil systemet arbejde i 5 sekunder for at gennemføre ordren. En Quick Trade Limit IOC ordre kan resultere i delvis gennemførelse af ordrer. Hvis hele ordren ikke kan gennemføres, vil den resterende andel blive annulleret.

En almindelig limitordre kan betragtes som en instruktion om enten at købe eller sælge på en bestemt kurs eller på en henholdsvis lavere eller højere kurs. Løbetiden er valgfri og ordren kan placeres som ""good-til-cancelled"" (GTC), så den er aktiv, indtil den annulleres. Hvis hele ordren ikke kan gennemføres, vil den resterende andel blive annulleret.

Stopordrer

En stopordre bruges oftest til at begrænse et tab på et bestemt kursniveau. Alle stopordrer aktiveres på baggrund af kursen på den modsatte side af kursspændet.

• En købsstopordre aktiveres på baggrund af budkursen i markedet
• En salgsstopordre aktiveres på baggrund af udbudskursen i markedet

Ordrerne gennemføres som regel på stopkursen fratrukket eller tillagt det aktuelle kursspænd/spread i valutakrydset.

Stop ordrer gennemføres på transparente kurser og størstedelen af stopordrer gennemføres på det forventede niveau defineret af kunden. Du kan læse mere i vores statistik omkring gennemførelse af stopordrer.

Hos Saxo Bank har du mulighed for at placere både almindelige stopordrer og stop limit ordrer.

Med almindelige stop ordrer placeres der automatisk en markedsordre, når kursen rammer dit stop loss kursniveau.

Med stop limit ordrer placeres der automatisk en limitordre, når kursen rammer dit stop loss kursniveau. Du vil derfor kun få gennemført hele eller dele af ordren, hvis limitkursen er tilgængelig i markedet. Hvis du kun får gennemført en del af ordren, vil den resterende andel forblive aktiv i markedet indtil udløbstidspunktet.

Manuel ordreeksekvering

Det er normalvist kun et meget begrænset antal af den samlede mængde af ordrer, der kræver manuel behandling.

En ordre kan kræve manuel behandling hvis
• Det samlede handelsbeløb er højere end hvad der kan handles automatisk
• Markedet viser store udsving eller svag likviditet
• Der handles i et illikvidt valutakryds

Ved svag likviditet i markedet kan det også være nødvendigt at tjekke de tilgængelige kurser manuelt for at sikre, at det angivne handelsbeløb faktisk kan gennemføres med den aktuelle likviditet i markedet.

Delvis gennemførelse af ordrer

En ordre kan blive delvist gennemført, hvis der ikke er tilstrækkelig med likviditet i markedet på den angivne limitkurs eller handelsbeløbet overstiger, hvad der aktuelt er tilgængeligt i markedet.

En Quick Trade (hurtig handel) ordre vil forsøge at gennemføre hele ordren indenfor 5 sekunder, hvorefter ordren vil udløbe. Hvis en Quick Trade ordre kun kan delvist gennemføres, vil den resterende andel blive annulleret.

En almindelig ordre vil fortsat være i markedet, indtil det samlede beløb er gennemført indenfor den valgte løbetid. Hvis ordren kun gennemføres delvist, vil den resterende andel forblive aktiv, indtil ordren udløber.

​​
​ ​​ Updated 16 November, 2016

Gennemførselsstatistikker for ordre-drevet handel​

Gennemførselsstatistikker for ordre-drevet handel

Nedenfor finder du statistik over gennemførsel af ordrer i de mest handlede valutakryds.

  • Gennemsnitligt kursskred
  • Gennemsnitlige kursforbedringer
  • Gennemsnitlig afvisningsrate på ordrer

Statistikkerne er baseret en række simulerede Limit IOC ordrer foretaget på baggrund af Saxo Banks reelle likviditet i perioden maj 2016 til oktober 2016.

Sådan læser du tabellen:

Størstedelen af forsøgene på at handle med en Limit IOC ordre blev gennemført uden kursskred eller med kursforbedringer til kunden. Eksempelvis blev 81,4% af forsøgene på at gennemføre en handel i EURUSD gennemført uden kursskred eller med kursforbedringer. Dette resulterede i gennemsnitlige kursforbedringer på 0,0031%. Sammenlagt blev kun 0,8% af forsøgene på at gennemføre en handel i EURUSD med en kurstolerance på 0,01% afvist.

Valutakryds Gennemført uden kursskred eller med kursforbedringer. Med kursskred Gennemsnitlige kursforbedringer* Gennemsnitlig afvisningsrate **
EURUSD 81.4%18.6% 0.0031% 0.80%
USDJPY 79.8%20.2% 0.0042% 1.40%
GBPUSD 77.8%22.2% 0.0057% 2.40%
XAUUSD 76.1%23.9% 0.0048% 2.30%
AUDUSD 83.0%17.0% 0.0045% 1.50%
USDCAD 78.8%21.2% 0.0029% 0.80%
GBPJPY 71.7%28.3% 0.0063% 3.40%
EURJPY 75.2%24.8% 0.0036% 1.60%
EURGBP 80.1%19.9% 0.0051% 1.60%
NZDUSD 83.1%16.9% 0.0067% 1.80%
XAGUSD 83.0%17.0% 0.0116% 4.90%
AUDJPY 77.5%22.5% 0.0051% 2.00%
USDCHF 84.9%15.1% 0.0034% 0.80%
USDTRY 83.7%16.3% 0.0071% 1.60%
AUDNZD 86.3%13.7% 0.0041% 0.70%
USDRUB 86.7%13.3% 0.0047% 1.40%
TRYJPY 86.6%13.4% 0.0167% 4.50%
EURNOK 81.0%19.0% 0.0020% 0.40%
EURAUD 80.6%19.4% 0.0031% 0.90%
EURCHF 86.6%13.4% 0.0022% 0.40%

* Gennemsnitlige kursforbedringer for handelsforsøg gennemført med kursforbedringer uafhængig af kurstolerance.
** Gennemsnitlig afvisningsrate for handelsforsøg med standard kurstolerance på 0,01%. ​

Kurstolerance og gennemsnitlige kursforbedringer og afvisningsrate

Tabellen nedenfor viser gennemsnitlige kursforbedringer og afvisningsrater for forskellige niveauer af kurstolerance fra 0,00% til 0,05%. Statistikkerne er baseret en række simulerede Limit IOC ordrer foretaget på baggrund af Saxo Banks reelle likviditet i perioden maj 2016 til oktober 2016.

Sådan læser du tabellen:
En lavere kurstolerance kan betyde højere gennemsnitlige kursforbedringer men også en højere afvisningsrate. F.eks. vil en kurstolerance på 0,00% i EURUSD betyde gennemsnitlige kursforbedringer på 0,0007% og en gennemsnitlig afvisningsrate på 18,6%.

Gennemsnitlige kursforbedringer
Instrument 0.00%0.01%* 0.02% 0.03% 0.04% 0.05%
EURUSD0.0007%0.0002%0.0001%0.0001%0.0001%0.0001%
USDJPY0.0012%0.0005%0.0004%0.0003%0.0003%0.0002%
GBPUSD0.0018%0.0009%0.0006%0.0005%0.0005%0.0004%
XAUUSD0.0015%0.0005%0.0003%0.0002%0.0002%0.0001%
AUDUSD0.0010%0.0004%0.0002%0.0001%0.0001%0.0001%
USDCAD0.0008%0.0002%0.0001%0.0001%0.0001%0.0001%
GBPJPY0.0025%0.0012%0.0009%0.0008%0.0007%0.0006%
EURJPY0.0012%0.0004%0.0003%0.0002%0.0001%0.0001%
EURGBP0.0013%0.0006%0.0005%0.0004%0.0004%0.0003%
NZDUSD0.0014%0.0008%0.0006%0.0005%0.0005%0.0004%
XAGUSD0.0025%0.0016%0.0012%0.0009%0.0007%0.0007%
AUDJPY0.0015%0.0006%0.0004%0.0003%0.0003%0.0003%
USDCHF0.0006%0.0002%0.0001%0.0001%0.0001%0.0001%
USDTRY0.0014%0.0009%0.0008%0.0007%0.0006%0.0006%
AUDNZD0.0007%0.0002%0.0002%0.0002%0.0001%0.0001%
USDRUB0.0007%0.0003%0.0001%0.0001%0.0000%0.0000%
TRYJPY0.0026%0.0019%0.0015%0.0013%0.0012%0.0011%
EURNOK0.0005%0.0001%0.0001%0.0000%0.0000%0.0000%
EURAUD0.0008%0.0002%0.0001%0.0001%0.0001%0.0000%
EURCHF0.0004%0.0001%0.0001%0.0000%0.0000%0.0000%

*Standard kurstolerance for limitordrer i valutaspot​

Gennemsnitlig afvisningsrate
Instrument 0.00% 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.05%
EURUSD18.6%0.8%0.2%0.1%0.0%0.0%
USDJPY20.2%1.4%0.5%0.2%0.1%0.1%
GBPUSD22.2%2.4%1.0%0.5%0.3%0.2%
XAUUSD24.0%2.3%0.7%0.3%0.1%0.1%
AUDUSD16.9%1.5%0.3%0.1%0.1%0.0%
USDCAD21.2%0.8%0.1%0.0%0.0%0.0%
GBPJPY28.2%3.4%1.5%1.0%0.7%0.5%
EURJPY24.9%1.6%0.6%0.3%0.2%0.1%
EURGBP19.9%1.6%0.5%0.3%0.2%0.1%
NZDUSD16.9%1.8%0.5%0.3%0.1%0.1%
XAGUSD17.0%4.9%2.2%0.9%0.5%0.4%
AUDJPY22.5%2.0%0.6%0.3%0.2%0.1%
USDCHF15.1%0.8%0.2%0.1%0.0%0.0%
USDTRY16.3%1.6%0.7%0.4%0.2%0.2%
AUDNZD13.7%0.7%0.2%0.1%0.0%0.0%
USDRUB13.2%1.4%0.5%0.2%0.1%0.0%
TRYJPY13.4%4.5%2.4%1.6%1.2%1.0%
EURNOK19.0%0.4%0.0%0.0%0.0%0.0%
EURAUD19.4%0.9%0.2%0.1%0.1%0.0%
EURCHF13.4%0.4%0.1%0.0%0.0%0.0%

Historiske Valuta Stopordre eksekveringsstatistisk

Ordreeksekverings statistikker

Nedenstående detaljer viser Saxo Bank’s ordreeksekverings statistik for Stopordre på de største valutakryds.

Saxo Bank fokuserer på at reducere skridning (“slippage”) på stopordrer, idet vi mener, det er vigtigt, at vore kunder har tillid til, at de hurtigt kan komme ud af tabsgivende positioner.

  • De aktuelle data er for alle stopordrer.
  • Limitordrer er ikke inkluderet, idet de altid eksekveres på det foruddefinerede prisniveau eller bedre.
  • Markedsordrer er heller ikke inkluderet, idet de altid eksekveres på den bedst tilgængelig pris i markedet.

Q3 2016 - 1. July to 30. September 2016

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippagePercentage filled with no slipAverage slippage in pipsMedian slippage in pips
AUDUSD8,466 149 98%0.10.0
EURCHF298 499%0.10.0
EURGBP2,232 41 98%0.10.0
EURJPY2,663 37 99%0.10.0
EURUSD24,331 617 97%0.10.0
GBPUSD13,356 307 98%0.10.0
USDCHF1,431 33 98%0.20.0
USDJPY24,082 1,091 95%0.10.0

Q2 2016 - 1. April to 30. June 2016

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippagePercentage filled with no slipAverage slippage in pipsMedian slippage in pips
AUDUSD5,597 62 99%0.00.0
EURCHF414 4 99%0.00.0
EURGBP919 3 100%0.00.0
EURJPY2,113 25 99%0.10.0
EURUSD22,497 232 99%0.00.0
GBPUSD8,308 138 98%0.10.0
USDCHF520 2 100%0.10.0
USDJPY1,474 51 97%0.10.0

Q1 2016 - ​1. January to 31. March 2016​

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippagePercentage filled with no slipAverage slippage in pipsMedian slippage in pips
AUDUSD7,98710299%0.00.0
EURCHF284299%0.00.0
EURGBP2,0466100%0.00.0
EURJPY2,9873199%0.00.0
EURUSD35,93461698%0.10.0
GBPUSD10,56144100%0.00.0
USDCHF1,8946100%0.00.0
USDJPY20,90236798%0.00.0​

Q4 2015 - 1. October to 31. December 2015​

Pair

Number of orders

Number of orders seeing slippage

Percentage filled with no slip

Average slippage in pips

Median slippage in pips

AUDUSD

6,534

179

97%

0.1

0.0

EURCHF

623

4

99%

0.0

0.0

EURGBP

1,434

7

100%

0.0

0.0

EURJPY

2,578

49

98%

0.1

0.0

EURUSD

41,885

1,856

96%

0.4

0.0

GBPUSD

7,139

253

96%

0.2

0.0

USDCHF

1,479

21

99%

0.1

0.0

USDJPY

10,017

487

95%

0.4

0.0​


Q3 2015 - 1. July to 30. September 2015​​​

Pair

Number of orders

Number of orders seeing slippage

Percentage filled with no slip

Average slippage in pips

Median slippage in pips

AUDUSD

7,230

244

97%

0.1

0.0

EURCHF

365

2

99%

0.0

0.0

EURGBP

1,501

5

100%

0.0

0.0

EURJPY

3,864

27

99%

0.0

0.0

EURUSD

47,974

2,561

95%

0.1

0.0

GBPUSD

8,073

224

97%

0.2

0.0

USDCHF

1,095

7

99%

0.0

0.0

USDJPY

14,405

929

94%

0.1

0.0​

Q2 2015 - 1. April to 30. June 2015

Pair​​​Number of orders​Number of orders seeing slippage​Percentage filled with no ​​​​slippage​Average slippage in pips​Median Slippage in pips
AUDUSD​9,10337496%​0.20.0
​EURCHF2511100%0.0​0.0
​EURGBP1,81626​99%​0.10.0
​EURJPY4,85945​99%0.00.0
​EURUSD​85,1944,51795%​0.1​0.0
​GBPUSD12,690417​97%​0.30.0
​USDCHF1,021​14​99%​0.1​0.0
​USDJPY12,925​525​96%​0.2​0.0​

Q1 2015 - ​1. January to 31. March 2015​

Pair​​​Number of orders​Number of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median Slippage in pips
AUDUSD​5,449​​304 ​94%​0.10.0
​EURCHF​289 ​1 100%​0.0​0.0
​EURGBP950​7 ​99%​0.00.0
​EURJPY2,99025 ​99%0.00.0
​EURUSD​36,585 1,531 ​96%​0.0​0.0
​GBPUSD6,225 306 ​95%​0.10.0
​USDCHF660 ​8 ​99%​0.0​0.0
​USDJPY35,518 ​3,018 ​92%​0.0​0.0​

Q4 2014 - 1. October to 31. December 2014​

Pair​​​Number of orders​Number of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median Slippage in pips
AUDUSD​7,553 ​​4​76 ​94%​0.10.0
​EURCHF​535 ​3 ​99%​0.0​0.0
​EURGBP1,648 ​10 ​99%​0.00.0
​EURJPY3,576 25 ​99%0.00.0
​EURUSD​38,339 1,113 ​97%​0.1​0.0
​GBPUSD12,632 910 ​93%​0.10.0
​USDCHF1,300 ​17 ​99%​0.1​0.0
​USDJPY17,537 ​400 ​98%​0.0​0.0​

Q3 2014 - 1. July to 30. September 2014​

Pair​​​Number of orders​Number of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median Slippage in pips
AUDUSD​7,553 ​​4​76 ​94%​0.10.0
​EURCHF​535 ​3 ​99%​0.0​0.0
​EURGBP1,648 ​10 ​99%​0.00.0
​EURJPY3,576 25 ​99%0.00.0
​EURUSD​38,339 1,113 ​97%​0.1​0.0
​GBPUSD12,632 910 ​93%​0.10.0
​USDCHF1,300 ​17 ​99%​0.1​0.0
​USDJPY17,537 ​400 ​98%​0.0​0.0​

Q2 2014 - 1. April to 30. June 2014

PairNumber of ordersNumber of orders seeing slippage​Percentage filled with no slippage​Average slippage in pips​Median slippage in pips
AUDUSD
7,413
349
95%
0.1
0.0
EURCHF
440
7
98%
0.2
0.0
EURGBP
1,270
14
99%
0.1
0.0
EURJPY
7,210
281
96%
0.1
0.0
EURUSD
41,023
1,116
97%
0.0
0.0
GBPUSD
9,480
477
95%
0.1
0.0
USDCHF
2,007
12
99%
0.0
0.0
USDJPY
16,063
519
97%
0.1
0.0
XAGUSD
1,000
841
16%
54.2
10
XAUUSD
6,755
4,949
27%
23.6
2​

Q1 2014 - 1. January to 31. March 2014​

Pair Number of orders Number of orders seeing slippage​ Percentage filled with no slippage​ Average slippage in pips​ Median slippage in pips
AUDUSD
12,360
637
95%
0.1
0.0
EURCHF​
844
4
100%
0.0
0.0
EURGBP
2,317
18
99%
0.0
0.0
EURJPY​
8,299
61
99%
0.0
0.0
EURUSD​
50,989
968
98%
0.1
0.0
GBPUSD
14,548
1,106
92%
0.1
0.0
USDCHF​
3,444
32
99%
0.1
0.0
USDJPY​
31,394
765
98%
0.1
0.0
XAGUSD
1,963
1,635
17%
101.8
10
XAUUSD
9,130
6,452
29%
32.6
2

Q4 2013 - 1. October to 31. December 2013​

Pair Number of orders Number of orders seeing slippage​ Percentage filled with no slippage​ Average slippage in pips​ Median slippage in pips
AUDUSD 9,750 484 95%​ 0.1​ 0.0​
EURCHF​ 818 2 100%​ 0.0​ 0.0​
EURGBP 1,558 36​ 98%​ 0.1​ 0.0​
EURJPY​ 6,363 37​ 99%​ 0.0​ 0.0​
EURUSD​ 59,443 1,648​ 97%​ 0.1​ 0.0​
GBPUSD 13,847 784 94%​ 0.2 0.0​
USDCHF​ 3,685 42​ 99%​ 0.1​ 0.0​
USDJPY​ 24,795 786​ 97%​ 0.1 0.0​
XAGUSD 1,673 1,447​ 14%​ 92,7​ 10
XAUUSD 10,586 7,975​ 25%​ 44.9 3​

Q3 2012 – 1. July to 30. September 2012

Pair Number of orders Number of orders seeing slippage​ Percentage filled with no slippage​ Average slippage in pips​ Median slippage in pips
AUDUSD​ 12,425​ 408​ 97%​ 0.1​ 0​
EURCHF​ 435​ 37​ 91%​ 0.2​ 0​
EURGBP​ 1,244​ 6​ 100%​ 0​ 0​
EURJPY​ 6,885​ 77​ 99%​ 0​ 0​
EURUSD​ 95,858​ 2,747​ 97%​ 0.1​ 0​
GBPUSD​ 8,162​ 67​ 99%​ 0​ 0​
USDCHF​ 1,765​ 5​ 100%​ 0​ 0​
USDJPY​ 8,534​ 249​ 97%​ 0.1​ 0​
XAGUSD​ 2,458​ 2,184​ 11%​ 108​ 10​
XAUUSD​ 6,275​ 4,622​ 26%​ 32​ 2​

Q2 2012 - 1. April to 30. June 2012

Pair Number of orders Number of orders seeing slippage​ Percentage filled with no slippage​​ Average slippage in pips​ Median slippage in pips
AUDUSD​ 13,565​ 593​ 96%​ 0.2​ 0​
EURCHF​ 774​ 19​ 98%​ 0.0​ 0​
EURGBP​ 1,544​ 33​ 98%​ 0.0​ 0​
EURJPY​ 7,223​ 208​ 97%​ 0.1​ 0​
EURUSD​ 99,095​ 2,203​ 98%​ 0.0​ 0​
GBPUSD​ 8,971​ 354​ 96%​ 0.1​ 0​
USDCHF​ 2,929​ 45​ 98%​ 0.0​ 0​
USDJPY​ 11,612​ 276​ 98%​ 0.1​ 0​
XAGUSD​ 2,488​ 2,192​ 12%​ 56​ 12​
XAUUSD​ 7,707​ 5,982​ 22%​ 37​ 4​

Q1 2012 - 1. January to 31. March 2012

Pair​ ​Number of orders ​Number of orders seeing slippage ​Percentage filled with no slippage ​Average slippage in pips ​Median Slippage in pips
AUDUSD​ ​13,757 ​143 ​99% ​0.1 ​0
​EURCHF ​1,579 ​3 ​100% ​0.0 ​0
​EURGBP ​1,693 ​1 ​100% ​0.0 ​0
​EURJPY ​6,131 17 ​100% ​0.0 ​0
​EURUSD ​127,224 ​858 ​99% ​0.0 ​0
​GBPUSD ​8,773 ​89 ​99% ​0.0 ​0
​USDCHF ​3,722 ​13 ​100% ​0.0 ​0
​USDJPY ​10,643 ​20 ​100% ​0.0 ​0
​XAGUSD ​3,178 ​2,880 ​9% ​78.0 ​12
​XAUUSD ​9,875 ​7,657 ​22% ​25.0 ​3
 

Q4 2011 - 1. October to 31. January 2011

Pair​ ​Number of orders ​Number of orders seeing slippage ​Percentage filled with no slippage ​Average slippage in pips ​Median Slippage in pips
AUDUSD​ 15,832​ ​302 ​98% ​0.1 ​0
​EURCHF ​3,822 ​69 ​98% ​0.2 ​0
​EURGBP 2,033 ​8 ​100% ​0.0 ​0
​EURJPY 5,426 108 ​98% ​0.2 ​0
​EURUSD ​116,833 1,615 ​99% ​0.1 ​0
​GBPUSD 8,822 237 ​97% ​0.1 ​0
​USDCHF 4,049 ​51 ​99% ​0.1 ​0
​USDJPY 4,558 ​237 ​95% ​0.4 ​0
​XAGUSD 3,810 3,048 ​20% ​58.0 ​20
​XAUUSD ​9,916 ​7,756 ​22% ​29.0 ​3
 

Q3 2011 - 1. July to 30. September 2011

Pair​ ​Number of orders ​Number of orders seeing slippage ​Percentage filled with no slippage ​Average slippage in pips ​Median Slippage in pips
AUDUSD​ 12,508​ ​140 ​99% ​0.1 ​0
​EURCHF ​15,360 ​420 ​97% ​0.2 ​0
​EURGBP 2,305 ​23 ​99% ​0.1 ​0
​EURJPY 7,590 147 ​98% ​0.2 ​0
​EURUSD ​114,423 1,291 ​99% ​0.0 ​0
​GBPUSD 9,920 286 ​97% ​0.2 ​0
​USDCHF 7,609 ​301 ​96% ​0.6 ​0
​USDJPY 8,997 ​288 ​97% ​0.2 ​0
​XAGUSD 7,846 6,427 ​18% ​89.0 ​15
​XAUUSD ​16,801 ​12,903 ​23% ​51.0 ​4
 

H1 2011 - 1. January to 30. June 2011

Pair​ ​Number of orders ​Number of orders seeing slippage ​Percentage filled with no slippage ​Average slippage in pips ​Median Slippage in pips
AUDUSD​ 21,855​ ​1,866 ​91% ​0.1 ​0
​EURCHF ​11,900 ​1,761 ​85% ​0.2 ​0
​EURGBP 6,354 ​741 ​88% ​0.1 ​0
​EURJPY 18,730 1,860 ​90% ​0.2 ​0
​EURUSD ​234,619 17,647 ​92% ​0.2 ​0
​GBPUSD 27,862 3,319 ​88% ​0.2 ​0
​USDCHF 12,113 ​1,812 ​85% ​0.2 ​0
​USDJPY 20,174 ​2,071 ​90% ​0.2 ​0
​XAGUSD 17,034 14,436 ​15% ​88.0 ​20
​XAUUSD ​13,086 ​9,637 ​26% ​16.0 ​3
 

Note:

Prisen, hvor stopordren bliver eksekveret, vil altid adskille sig fra den foruddefinerede pris ved stopordrer, som rammer den modsatte side af ordrebogen (dvs., ”køb hvis budt” og ”sælg hvis udbudt”). I disse situationer beregnes skridningen (”Slippage”) derfor som antallet af pips hinsides det gældende spread på valutakrydset. For ordre placeret på den samme side af ordrebogen (dvs., ”sælg hvis budt” og ”køb hvis udbudt”), beregnes skridningen som forskellen mellem den foruddefinerede stoppris og den reelle eksekveringspris.