Handelsbetingelser for aktieoptioner

Kunders margin-/handelsprofil og optionsstrategier

I forbindelse med handel med aktieoptioner arbejder Saxo Bank med to handelsprofiler:

  • Basis, hvor kunden udelukkende har mulighed for at købe optioner.
  • Avanceret, hvor kunden udover at købe optioner også har mulighed for at sælge optioner og eksekvere kombinationsstrategier (herunder kombinationer, der indeholder både underliggende aktie og andre strikes).

For yderligere information om margin-/sikkerhedskrav og eventuel reduktion af margin-/sikkerhedskrav, henvises der til sektionerne Margin-/sikkerhedskrav og Mulighed for nedsættelse af margin/sikkerhed.

Såfremt kunden overskrider margin-/sikkerhedskrav vil Saxo Bank automatisk lukke alle positioner i aktieoptioner.

Yderligere detaljer om margin-/sikkerhedskrav under den avancerede handelsprofil opsummeres nedenfor:

 

Strategi ​Krav for åbning og opretholdelse af position

​Long straddle

Long strangleIngen


Out-of-the-money naked calls

Stock Options
Call Price + Maximum((X%* Underlying Price) - Out of the Money Amount), (Y% * Underlying Price))

Out-of-the-Money Amount in case of a Call option equals: Max (0, Option Strike Price - Underlying Future Price)

Example : short 1 DTE jan14 12.50 Call at 0.08
Spot at 12.30
(0.08*100shares)+((0.15*12.30)-(12.50-12.30)*100shares)

       8€ of premium + 164.5€ of margin

 

​Uncovered put write

Stock Options
Put Price + Maximum((X%* Underlying Price) - Out of the Money Amount), (Y% * Strike Price))

     Out-of-the-Money Amount in case of a Put option equals: Max (0, Underlying Future Price – Option Strike Price)

Example: short 1 DTE jan14 12 Put at 0.06
Spot at 12.30
(0.06*100shares)+((0.15*12.30)-(12.30-12)*100shares)


   6€ of premium + 154.5€ of margin

 

​Bear call spread

(Maximum ((Strike Long Call - Strike Short Call), 0)

Example: short DTE Jan14 12.5 Call at 0.10 and long DTE Jan14 13.5 Call at 0.02
(0.10-0.02)*100 shares + (13.5-12.5)*100 shares

 

8€ of premium + 100€ of margin

​Bull put spread


Example: Short DTE Jan14 Put 12 Put at 0.08 and long DTE Jan14 11 Put at 0.02
(0.08-0.02)*100 shares + (12-11)* 100 shares

   6€ of premium + 100€ of margin

Short straddle
​Short strangle

 

If Initial Margin Short Put > Initial Short Call, then
Initial Margin Short Put + Price Short Call
else
If Initial Margin Short Call >= Initial Short Put, then
Initial Margin Short Call + Price Short Put

 

 

Margin-/sikkerhedskrav

I forbindelse med handel med Saxo Banks produkter, stiller Saxo Bank krav til margin/sikkerhed på kundens konto for at kunne imødegå eventuelle tab, der kan opstå som følge af vise positioner.

Aktieoptioner handles ”full premium style”, hvilket indebærer, at kunden betaler både kurtage og præmie på optionen, når positionen åbnes.

Eksempel:

Ved køb af en optionskontrakt trækkes summen af kurtage og præmie fra kundens kontantbalance øjeblikkeligt. Værdien af den åbne long position i optionen vil ikke være tilgængelig som margin/sikkerhed for handel med andre produkter, medmindre andet er aftalt med Saxo Bank.

I det følgende eksempel køber en kunde en Call option i Apple Inc. med udløb december 2014 til 25$ i præmie. En option omfatter 100 fysiske aktier, kurtage udgør 6$ pr. kontrakt og omkostninger til handelspladsen udgør 0,3$.

Med en kontantbalance på 10.000 $ vil kundens kontooverblik se ud som følger:

Cash and Position Summary

Position Value

1 * 25 * 100 shares =

$2,500.00

Unrealized Profit/Loss

--

Cost to Close

- 1* ($6 + $0.30) =

- $6.30

Unrealised Value of Positions

$2,493.70

Cash Balance

$10,000.00

Transactions not Booked

- ($2,500 + $6.30) =

- $2,506.30

Account Value

$9,987.40

Not Available as Margin Collateral

- 1 * 25 * 100 shares =

- $2,500.00

Used for Margin Requirement

--

Available for Margin Trading

$7,487.40


Eftersom optionen handles ”full premium style”, vil transaktionen blive bogført i forbindelse med natkørslen. Næste dag har optionsmarkedet rykket sig, og den aktuelle call option handles nu til 41$ (aktien handles til 556,5$). Herefter ser kundens kontooversigt ud som følger:

 
Cash and Position Summary

Position Value

1 * 41 * 100 shares =

$4,100.00

Unrealised Profit/Loss

--

Cost to Close

- 1*($6+$0.30) =

-$6.30

Unrealised Value of Positions

$4,093.70

Cash Balance

$7,493.70

Transactions not Booked

--

Account Value

$11,587.40

Not Available as Margin Collateral

- 1 * 41 * 100 shares =

-$ 4,100.00

Used for Margin Requirement

--

Available for Margin Trading

$7,487.40


Margin-/sikkerhedskrav ved short-salg af optioner

En short-position i en optionskontrakt forpligter sælgeren af optionen til at levere enten aktier eller kontanter jf. kontraktens vilkår. Tab på short-positioner i optionsmarkedet kan være væsentlige, hvis markedet bevæger sig mod positionen. Derfor opretholder Saxo Bank margin-/sikkerhedskrav på positionen for at sikre, at kunden kan imødegå sine forpligtelser på positionen. Margin-/sikkerhedskrav på hver enkel position beregnes of opdateres i real-tid. Såfremt margin-/sikkerhedskrav på positionen overstiger tilgængelig margin/sikkerhed på kundens konto, har Saxo Bank mulighed for at regulere positioner på kundens konto for at undgå yderligere tab.

Den generelle formel for beregning af margin på short-positioner i optionsmarkedet:

Margin-/sikkerhedskrav for short positioner = Præmie Margin + Yderligere Margin


Præmie Margin sikrer at short-positionen kan lukkes på de gældende markedskurser, og vil derfor være lig med den aktuelle udbudskurs på den short-solgte option. Yderligere Margin etableres for at dække uventede fluktueringer den underliggende akties kurs.


Mulighed for nedsættelse af margin-/sikkerhedskrav

Ved at kombinere short-positioner i optioner med long-positioner i enten aktieoptioner eller den underliggende aktie, har du mulighed for at handle med nedsatte margin-/sikkerhedskrav. Ved eksekvering af følgende strategier, er der mulighed for at opnå reducerede krav til margin/sikkerhed:

  • Covered Call
  • Call/Put Spread
  • Short Straddle

Covered Call
Risikoen ved short-salg af optioner kan afdækkes ved at købe et tilsvarende antal aktier af den underliggende aktie på optionen. Positionen kan også initieres ved at sælge optioner på aktier, der allerede er en del af sin portefølje.

Call / Put Spread
En spread position giver mulighed for at en long-position i en option kan afdække en del af risikoen for en short-position i samme option med samme underliggende aktie.

Det anbefales at en spread position lukkes ved først at lukke short ”benet” af positionen. På denne måde undgår kunden de relativt høje margin-/sikkerhedskrav forbundet med en naked short position i optioner. I visse situationer er det nødvendigt at realisere long positionen først for at frigøre kontanter til tilbagekøb af short-positionen. I disse tilfælde kan det være nødvendigt for kunden at indbetale yderligere midler.

Short Straddle / Strangle
Princippet omkring nedsættelse af margin/sikkerhed er anderledes for short straddle / strangle strategien, idet de to ”ben”, der udgør positionen, ikke afdækker hinanden. En short straddle / strangle kombinerer en short call position med en short put position. Eftersom eksponeringen på de to ben er i modsat retning i forhold til markedskursen, vil der udelukkende blive stillet margin-/sikkerhedskrav lig med ”Yderligere Margin”, som beskrevet under afsnittet ”Margin-/sikkerhedskrav”.

Updated 5 May 2014