Handelsbetingelser

Onlinehandel

Ordregennemførselspolitik

Du kan få mere information om vores ordregennemførselspolitik her.

 

Handelstider

Handelstider for onlinehandel med obligationer (CET)

Australien

02:00 – 09:00

Asien

03:00 – 18:00

Østeuropa

09:00 – 18:00

Mellemøsten og Afrika

09:00 – 18:00

Europæiske markeder

09:00 – 18:00

Amerikanske markeder

12:00 – 23:00

Latinamerika

12:00 – 23​:00


Udenfor online handelstiderne kan du handle obligationer via telefon 24 timer i døgnet på alle hverdage.

Minimum handelsstørrelser

Minimum handelsstørrelsen kan være forskellig fra obligation til obligation.

Når du handler obligationer online i en anden valuta end kontovalutaen, er minimum handelsstørrelsen altid mindst 10.000 USD eller tilsvarende i anden valuta. Minimum handelsstørrelsen kan dog være større for visse obligationer.

Saxo Bank har ikke mulighed for at behandle ordrer, der er mindre end minimum handelsstørrelsen.

Offline-/telefonhandel

Ordregennemførselspolitik

Du kan få mere information om vores ordregennemførselspolitik her.

Handelstider

Handelstider for offline telefonhandel med obligationer er 24 timer i døgnet på hverdage.

Minimum handelsstørrelser

Minimum handelsstørrelsen kan være forskellig fra obligation til obligation.

Når du handler obligationer online i en anden valuta end kontovalutaen, er minimum handelsstørrelsen altid mindst 50.000 USD eller tilsvarende i anden valuta. Minimum handelsstørrelsen kan dog være større for visse obligationer.

Saxo Bank har ikke mulighed for at behandle ordrer, der er mindre end minimum handelsstørrelsen.

Overførsel af obligationer

Beskatning af obligationsinvesteringer

Saxo Bank har desværre ikke mulighed for at rådgive om skat og skatterelaterede emner. I forbindelse med skatterelaterede spørgsmål opfordrer Saxo Bank sine kunder til at rådføre sig med en uafhængig rådgiver.

Med Saxo Bank får du adgang til reduceret tilbageholdelse af amerikansk kildeskat, når du investerer i amerikanske obligationer. Såfremt Saxo Bank har modtaget al relevant dokumentation, og dit nuværende bopælsland har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med USA, vil der som udgangspunkt ikke blive tilbageholdt skat på renteindtægter modtaget fra amerikanske obligationer.

Rentebetalinger og indløsning

Rentebetalinger og indløsning af obligationer vil blive indsat på den tilknyttede konto fratrukket eventuel kildeskat. Saxo Bank har desværre ikke mulighed for at tilbyde reduceret tilbageholdelse af kildeskatter, udover reduceret tilbageholdelse af amerikanske skatter som beskrevet ovenfor.

Normalvist går der 1-2 bankdage efter indløsning eller udbetaling af renter, før betalingen er bogført på din konto.

Corporate Actions

Hvis du har yderligere spørgsmål til igangværende eller tidligere hændelser som indløsninger eller rentebetalinger, er du velkommen til at kontakte din kontaktperson i Saxo Bank eller sende en e-mail til corporateactions@saxobank.com.

Opdateret 23 September 201​6

Produktrisiko

Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes til detailkunder, som grønne, gule eller røde, på basis af produktets kompleksitet og risiko.

Obligationer er kategoriseret som grønne, gule eller røde produkter afhængigt af det enkelte instrument. Du kan finde flere oplysninger om kategoriseringen af det enkelte instrument og dets risikoniveau i afsnittet 'Produktrisikokategorisering' i vores generelle forretningsvilkår.

Generelle forretningsvilkår

Ansvarsfraskrivelse

For de fleste obligationer, især erhvervsobligationer, er salgs- og købskursen ikke offentligt tilgængelig og gennemsigtig, fordi hovedparten af handlerne foregår uden for regulerede markedspladser. Obligationer handles OTC med Saxo Bank som modpart og er omfattet af OTC-handelsbetingelserne. Se Saxo Banks ordreudførelsespolitik for yderligere oplysninger.