Margin-/sikkerhedsværdier

Brug af obligationer som margin/sikkerhed for marginhandel

Med Saxo Bank kan du bruge en andel af værdien af visse obligationer som margin/sikkerhed for handel med marginprodukter. Marginværdien på en obligation afhænger af obligationens rating som vist nedenfor:

Rating*​​​Marginværdi
​Højeste rating (AAA)​95%
​Meget høj rating (AA)​90%
Høj rating (A)​80%
*Ifølge Saxo Banks interne ratings.

 

Eksempel: 80% af markedsværdien på en obligation med rating A kan bruges som margin/sikkerhed (i stedet for f.eks. kontanter) til at handle marginprodukter som valuta, CFD’er, futures eller optioner. Vær opmærksom på, at Saxo Bank forbeholder sig retten til at reducere eller fjerne margin-/sikkerhedsværdien på obligationspositioner.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information eller ønsker en rating tilknyttet en bestemt obligation.  Send en e-mail til fixedincome@saxobank.com eller kontakt din kontaktperson i Saxo Bank.

Opdateret 7 Juni 2016

Produktrisiko

Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes til detailkunder, som grønne, gule eller røde, på basis af produktets kompleksitet og risiko.

Obligationer er kategoriseret som grønne, gule eller røde produkter afhængigt af det enkelte instrument. Du kan finde flere oplysninger om kategoriseringen af det enkelte instrument og dets risikoniveau i afsnittet 'Produktrisikokategorisering' i vores generelle forretningsvilkår.

Generelle forretningsvilkår

Ansvarsfraskrivelse

For de fleste obligationer, især erhvervsobligationer, er salgs- og købskursen ikke offentligt tilgængelig og gennemsigtig, fordi hovedparten af handlerne foregår uden for regulerede markedspladser. Obligationer handles OTC med Saxo Bank som modpart og er omfattet af OTC-handelsbetingelserne. Se Saxo Banks ordreudførelsespolitik for yderligere oplysninger.