Gebyrer, kurtage og margin oversigt

Produkthandel, satser og betingelser

Se vores handelspriser og vilkår for Valuta handel

Se vores handelspriser og vilkår for Valutaoptioner

Se vores handelspriser og vilkår for CFD'er

Se vores aktiehandelspriser og vilkår

Se vores futures handelspriser og vilkår

Se vores handelspriser og vilkår for Børshandlede optioner 

Se vores handelspriser og vilkår for ETF,& Online fonde

Se vores handelspriser og vilkår for Obligationer

Inaktivitetsgebyr for Classic Konto

Konti uden handelsaktivitet gennem 6 måneder (180 dage) vil blive opkrævet et inaktivitetsgebyr på USD 100,00 eller tilsvarende i kontoens hovedvaluta.

Foretager du blot én handel på 180 dage, vil inaktivitetsgebyret ikke gøre sig gældende for dig.

Se her hvordan opgraderer din konto.

Vekselgebyrer for danske kunder

Vekselgebyrer af handelsbaserede omkostninger ved aktiehandel profit/tab som følge af handelsaktiviteter er 0,3%, og udregnes på handelstidspunktet. For Valutaoptioner gælder et vekslingsgebyr 0,1%. 

Alle øvrige valutatransaktioner (inklusiv overførsler til og fra din Saxo Bank konto) laves via den gældende spotkurs plus/minus 0,5% når beløbet er krediteret eller debiteret fra din konto.

Overførsel af kontanter ud af Saxo Bank

Kontoens "fri kapital"

Fri kapital defineres som:

  • Kontantbalancen på hovedhandelskontoen.
  • Plus eller minus værdien af alle urealiserede gevinster eller tab fra åbne positioner på CFD'er, futures og børshandlede optioner på hovedhandelskontoen.
  • Minus værdien af Saxo Bank's margin krav for åbne handelspositioner på alle konti.

Venligst læs beregninger af margin krav til "fri kapital" for Valuta og CFD positioner.

Kontoens værdi

Kontoens værdi defineres som:

  • Kontantbalancen på de individuel​le hoved- og underkonti 
  • Plus eller minus værdien af alle urealiserede gevinster eller tab fra åbne positioner CFD'er og futures på hovedhandelskontoen eller underkonti.

Renter af penge på Saxo Bank konti

Renten på hoved- og underkonti.

Renten på din hovedkonto hos Saxo Bank bliver udregnet på baggrund af den frie kapital, hvorimod renten på dine eventuelle underkonti udledes ud fra kontoens værdi.
 
Da den frie kapital udregnes på baggrund af åbne handelspositioner på alle dine konti, hoved- såvel som underkonti, er det vigtigt at sikre sig, at der er et tilfredsstillende kontantbeløb til rådighed på hovedkontoen. Alternativt kan man risikere, at du bliver fratrukket renter på din hovedkonto, der overstiger kreditrenten, der bliver udbetalt på din(e) underkonti.

Rentesatser for retailkunder 

Følgende rentesatser er gældende for kontant indestående (fri kapital) på en Saxo Bank konto:

  • Der betales ikke renter for fri kapital på beløb op til 15.000 dollars (eller tilsvarende beløb i anden valuta)
  • For negativ fri kapital betales der LIBOR plus 8 %

Rentesatser for institutionelle kunder

Følgende rentesatser er gældende for kontant indestående (fri kapital) på en Saxo Bank konto:
  • For positive netto fri beholdning vil blive betalt rente på markeds budrenten minus en mark-up på det fulde beløb for alle kontoværdier
  • For negativ netto fri beholdning vil  der blive opkrævet rente på markeds budrenten plus en mark-up på det fulde beløb for alle konto værdier.

Udregning og bogføring

Renter udregnes på daglig basis og bogføres hver måned, dette sker indenfor syv hverdage af hver månedsafslutning.

Updated 29th of January, 2016