​Aktie CFD'er

Spread mellem bud/udbud og kurtage

De angivne bud- og udbudspriser på aktie CFD’erne følger priserne for den underliggende aktie. Dette betyder i praksis, at bud- og udbudskurser er de samme for både aktie CFD’en og den underliggende aktie.

Når man handler aktie CFD’er hos Saxo Bank, betaler man en fast kurtage, der er angivet som en procentdel af det samlede handelsbeløb. Kurtage for handel med CFD’er, hvor den underliggende aktie er noteret på en nordamerikansk børs, opgøres i en fast pris pr. kontrakt/aktie. For alle aktie CFD’er er der en fast minimumskurtage, som varierer fra land til land.

Gratis realtidskurser

For at kunne handle på kurser i realtid, kræves der et abonnement på det relevante kursfeed. Saxo Bank tilbyder gratis realtidskurser, såfremt man gennemfører minimum fire (4) handler i en eller flere aktie CFD’er pr. måned.

Bemærk, at dette tilbud udelukkende gælder ikke-professionelle kunder. Læs mere om gratis realtidskurser for aktivt handlende kunder.

Ordretyper

Limit, Market, Stop, Stop Limit og Trailing Stop ordrer er fuldt understøttede. Herudover er det muligt at afgive avancerede ordrer med betingelserne ”Hvis gennemført” og ”Other cancels other (O.C.O.)”.

En stopordre om at sælge en position bliver eksekveret når budprisen i markedet rammer stop-kursen, imens en stopordre om at købe en position bliver eksekveret når udbudsprisen rammer stop-kursen.

Marked ordrer

Saxo Bank kan vælge at konvertere Markeds ordrer til aggressive Limit ordrer (ordrer, som står til umiddelbar eksekvering i markedet). Såfremt Saxo Bank vælger at konvertere ordren vil det ske med henblik på at overholde lokale regler hos de forskellige børser og Saxo Banks interne best-execution politik.

Markedsordrer kan også blive konverteret af en eller flere af Saxo Banks eksekveringspartnere som følge af de samme årsager som nævnt ovenfor.

Vær opmærksom på, at det er kundens ansvar at tjekke, om en Markedsordre er eksekveret, efter den er afgivet. Saxo Bank kan ikke holdes ansvarlig for manglende eksekvering i disse tilfælde.

Børser​
NYSE MKT (AMEX – American Stock Exchange)
Australian Stock Exchange (ASX)​
Athens Exchange (AT)
London Stock Exchange (LSE_SETS)
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE)
NASDAQ OMX Copenhagen (CSE)
NASDAQ OMX Helsinki (HSE)
Singapore Exchange (SGX-ST)
BME Spanish Exchanges (SIBE)

 

USA - American Stock Exchange (AMEX)

Pga. en begrænset ordrebog på American Stock Exchange (AMEX), kan Saxo Bank ikke tilbyde markedsordrer på denne børs. Kunder bør i stedet anvende muligheden for at afgive Limit ordrer.

Skulle du opleve uregelmæssigheder i forbindelse med dine ordrer, skal du øjeblikkeligt kontakte Saxo Bank.

Limit ordrer

Ved Limit ordrer angiver traderen en øvre grænse for kursen ved købsordrer og en nedre grænse ved salgsordrer. En ordre til at købe med Limit betyder, at traderen maksimalt vil købe til en foruddefineret kurs. En ordre til at sælge med Limit betyder, at traderen har defineret en nedre grænse for, hvilken kurs han ønsker at sælge til.

Fordelen ved en limitordre er, at man har mulighed for at angive en lavest eller højest accepteret kurs for den aktuelle handel.

Stop ordrer

Definitionen af en Stop ordre er en ordre designet til at lukke positionen med det samme, når det handlede aktiv rammer et bestemt kursniveau.

Saxo Bank anvender en “Smart Order Routing” proces for CFD’er, hvor der ikke findes market-maker, til at eksekvere disse ordrer hurtigst muligt,

Stop ordrer anvendes oftest i forbindelse med lukning af positioner og for at beskytte investeringer i de tilfælde, hvor markedet rykker sig i modsat retning af positionen. En Stop ordre kan dog også anvendes til at initiere en position, hvis det handlede aktiv når et bestemt kursniveau indenfor den definerede tidsramme.

​Stop orders are placed Stop order to SELL​ Stop order to BUY​
Stops on Single Stock CFDs are executed​ the stop price is traded​ the stop price is traded​

 

Amerikanske Stop og Marked ordrer

På de amerikanske markeder bruger Saxo Bank en “sweep” algoritme for at tilføre yderligere likviditet fra andre handelspladser end den primære børs eller handelsplads. Dette betyder i praksis, at ordrer kan blive eksekveret før handelsstart på den primære børs eller handelsplads.

Marked ordrer afgivet efter kl. 09:30 EST vil ikke blive eksekveret før den aktuelle aktie har gennemgået åbningsauktionen på den primære handelsplads eller børs.

Det er kursfeedet fra den primære markedsplads eller børs, der afgør hvorvidt en Stop ordre aktiveres på kursniveauet. En Stop ordre eksekveres efter samme routing praksis, som beskrevet ovenfor under Marked ordrer.

Eftersom nogle Stop ordrer håndteres manuelt, kan små forsinkelser opstå.

Delvis eksekvering

Delvise eksekveringer kan opstå ved Limit ordrer, hvor den resterende del af ordren forbliver i markedet som en Limit ordre indtil udløbstidspunktet.

Marked ordrer kan blive eksekveret på flere niveauer i ordredybden. Prisen betalt eller modtaget vil så blive det volumen-vægtede gennemsnit af alle delhandler.

Algoritme ordrer

Algoritme ordrer er understøttet for både aktie ordrer og aktie-CFD ordrer.

Det minimale handelsbeløb er 50.000 USD.

Algoritme ordrer giver kunder mulighed for at eksekvere flere strategier med handelsbeløb, der ellers ville kunne påvirke den aktuelle pris i markedet væsentligt.

Det er også muligt at dele ordrer op i mindre størrelser og dermed undgå at vise størrelsen på den oprindelige ordre. Dette kan være særligt interessant for kunder, der har interesse i aktier, der i perioder kan være mindre likvide.

Det er nødvendigt at kontakte Saxo Bank, hvis man ønsker at afgive algoritme ordrer. Kunden kan altid følge sine positioner og ordrer i handelsplatformen, og kan ligeledes annullere algoritme ordrer fra platformen. Indtil videre, er det muligt at afgive algoritme ordrer med følgende vilkår:

  • Reload
  • Implementation Shortfall
  • With Volume
  • VWAP
  • Smart Dark
  • Iceberg

 

Algorithmic orders are supported on the following exchanges:​
All US exchanges (not Pink sheets and Bulletin Board)​
London Stock Exchange (LSE_SETS)​
London Stock Exchange (IOB)​ (LSE_INTL)
NYSE Euronext Paris (PAR)
NYSE Euronext Lisbon​ (LISB)
BME Spanish Exchanges (SIBE)
SIX Swiss Exchange (Blue-Chip) (VX)​
Deutsche Börse (XETRA) (FSE)
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE)

 

Short-salg af CFD’er

Når man short-sælger CFD’er, gælder de samme regler som ved short-salg af almindelige aktier på det pågældende marked. Dette betyder, at CFD-positionen kan tilbagekaldes eller under særlige omstændigheder blive tvangslukket.

Eksempler på situationer, hvor kunden kan risikere at få sin CFD short-position tilbagekaldt, er ved “corporate events” som f.eks. udbyttebetalinger, kapitaludvidelser, øget salg af aktien blandt større fonde eller såfremt den underliggende aktie er svær at fremskaffe i lånemarkedet for værdipapirer.​

Lokale restriktioner for short-salg

Som følge af de nuværende forhold på de finansielle markeder, har en række lokale myndigheder annonceret regelændringer, der har betydning for mulighederne for at short-sælge aktier.

Det er kundens ansvar at holde sig orienteret om, hvilke markeder der har restriktioner for short-salg af aktier. Er man i tvivl, kan man kontakte de lokale myndigheder. En liste over aktie CFD’er, der kan short-sælges findes under ”CFD Handelsbetingelser” på Saxo Banks handelsplatforme.

Australian CFDs

For Australian Single Stock CFDs, you may experience limitations on the amount of CFDs you can short trade in a single day due to limited borrowing availability in the underlying market.

Låneomkostninger ved short-salg af CFD’er

En låneomkostning vil blive fratrukket, hvis du opretholder en short CFD position over natten.

Låneomkostningerne afhænger af den underliggende akties likviditet og kan være nul (0) for aktier med god likviditet.

Flere detaljer om låneomkostninger er tilgængelige under ”Priser”, ”Aktie CFD’er”.

Corporate Actions

Selvom kunder der opretholder positioner i aktie CFD’er ikke ejer den underliggende aktie direkte, bliver værdien af deres CFD position stadig påvirket af corporate actions. Som udgangspunkt bliver positioner og priser automatisk justeret, så de stemmer overens med effekterne af corporate actions.

Yderligere detaljer om corporate actions og CFD’er hos Saxo Bank kan findes under Corporate Actions menuen.

After-market handel

For aktie CFD’er i Europa og APAC (all ikke-amerikanske), hvor Saxo Bank agerer som Market Maker, vil ordrer blive videresendt til handelspladsens lukkeauktion af ordrehåndteringssystemet, hvor de vil indgå i lukkeauktionen på handelspladsen.

Ordrer afgivet efter den kontinuerlige handels ophør, og før lukkeauktionen er afsluttet, vil deltage i den sidste ordrematching i lukkeauktionen. Ordrer placeret efter den sidste ordrematching vil blive sat i kø til næste handelsdag.

Pre-market handel

Hvis det er understøttet af handelspladsen, er det muligt at deltage i pre-market, såfremt den underliggende aktie på CFD’en handles med DMA (Direct Market Access).

Athens Stock Exchange

Som følge af de meddelelser, Saxo Bank modtager fra sine samarbejdspartnere i Grækenland med hensyn til muligheden for, at Grækenland forlader Euro-samarbejdet, finder vi det nødvendigt at informere vores kunder med CFD-positioner på det græske marked om de vilkår, der vil gøre sig gældende i forbindelse med en sådan ekstraordinær situation.

Såfremt Grækenland forlader Euro-samarbejdet, har Saxo Bank mulighed for at lukke kunders CFD-positioner i græske værdipapirer samt foretage veksling fra euro til anden valuta til den bedste kurs tilgængelig på tidspunktet.

  • Finansiering (O/N) over natten
  • Eftersom aktie CFD’er hos Saxo Bank er et margin-produkt, finansierer kunden det handlede beløb gennem en O/N (over natten) debit eller kredit omkostning eller indtægt. Yderligere information er tilgængelig under ”Overnight Financing costs” under Priser, Aktie CFD’er.

Lokale handelsrestriktioner

Lokale handelsrestriktioner kan have indflydelse på handel med CFD’er. Hvis du er usikker på, om der er lokale restriktioner for handel med CFD’er i din region, bør du tjekke dit lokale Saxo Bank website eller kontakte os for yderligere information.

Updated 7 February 2013

Aktieindeks CFD'er

Konkurrencedygtige spreads

Når du handler CFD’er med aktieindeks som underliggende aktiv, betaler du ingen separat kurtage. Den eneste omkostning, der er forbundet med handel af CFD’er på aktieindeks er indbygget i spreadet mellem bud og udbud..
 
Du finder minimumspreads for hver enkelt aktieindeks under ’Kontrakt detaljer’ her.

Aktieindeks med udløbstidspunkt

Saxo Bank tilbyder pt. handel i US2000 indeks-CFD’en, som giver eksponering mod 2.000 small-cap aktier på det amerikanske marked.

US2000 indeks-CFD’en følger prisen på den underliggende futures kontrakt og handles med samme spread som i futures markedet plus et lille mark-up. Der er ingen andre afgifter eller omkostninger forbundet med handel i denne CFD, men der er dog en minimum handelsstørrelse.
 
US2000 indeks-CFD’en udløber hvert kvartal i lighed med den underliggende futures kontrakt. Når CFD’en er udløbet, vil differencen mellem åbnings- og lukkekurs blive afregnet på udløbsdatoen. Enhver position som stadig er åben ved udløbstidspunktet, vil automatisk blive lukket til den bedste kurs i markedet.
 
Manuelt rul af positioner til en ny udløbsdato kan foretages indtil kl. 17:00 New York tid på udløbsdatoen for den oprindelige kontrakt.

Åbningstider for handel

Med Saxo Bank kan du handle de mest populære indeks i handelssessionens tidsramme, som er op til 22 timer.

Se åbningstider for handel for hver enkel aktieindeks CFD under ’Kontrakt detaljer’ her.

Short-salg

Short-salg af indeks CFD’er er muligt hos Saxo Bank.

Ordretyper

Limit, Market, Stop, Stop Limit og Trailing Stop ordrer er fuldt understøttede. Herudover er det muligt at afgive avancerede ordrer med betingelserne ”Hvis gennemført” og ”Other cancels other (O.C.O.)”.

En stopordre om at sælge en position bliver eksekveret når budprisen i markedet rammer stop-kursen, imens en stopordre om at købe en position bliver eksekveret når udbudsprisen rammer stop-kursen.

Updated 29th of January, 2016

​Obligations CFD’er

Samme spread som i futures markedet

Obligations CFD’er hos Saxo Bank prissættes som den underliggende futures kontrakt plus et fast mark-up tillæg.

Minimum handelsstørrelse – en brøkdel af en futures kontrakt

Obligations CFD’er handles i lavere handelsstørrelser end den underliggende futures kontrakt.

For eksempel handles futuren på tyske statsobligationer (BUNDS) med en værdi på hver enkelt tick på 10 EUR (et tick er 0,01). Som et alternativ kan du på den modsvarende obligations CFD handle futures på Bunds med en tick værdi på 1 EUR.

Den minimalt accepterede handelsstørrelse for obligations CFD’er er i alt 50 kontrakter.

Udløb

I samme stil som futures kontrakterne, vil obligations CFD’er udløbe og afregnes på udløbsdatoen. Enhver position, som stadig er åben på udløbstidspunktet vil automatisk blive lukket på den bedst tilgængelige pris i markedet.

Manuelt ”rul” (roll) fra en udløbsdato til en anden kan foretages indtil den første position udløber. Specifik udløbstidspunkt for hver enkel obligations CFD kan altid findes på handelsplatformene under ”CFD” under punktet ”Futures Handelsbetingelser”.

Ordretyper

Limit, Marked, Stop, Stop Limit samt Trailing Stop ordrer er understøttet. Herudover, er det også muligt at afgive If Done og One Cancels Other (OCO) ordrer.

En Stop Ordre til at sælge en position bliver udløst på Bud-prisen, imens en Stop Ordre til at købe udløses på Udbud-prisen.

Short-salg

Short-salg af obligations CFD’er er fuldt understøttet hos Saxo Bank.

Kontant afregning

Obligations CFD’er giver kunderne eksponering til det underliggende instrument uden forvirring omkring eventuel fysisk levering. Transaktioner i obligations CFD’er bliver altid afregnet kontant.

Updated 17 May 2013

Råvarer CFD'er

​Følger prisen på den underliggende futures kontrakt

Når du handler råvarer CFD’er hos Saxo Bank, betaler du ingen kurtage. Du betaler udelukkende forskellen mellem bud- og udbudskursen, også kaldet spreadet, der i dette tilfælde er en smule større end den underliggende futures kontrakt.

Råvarer CFD’er er prissat efter den underliggende futures kontrakt plus et lille mark-up.

Se en fuld liste over spreads på råvarer CFD’er under ”kontrakt detaljer” under menuen ”Priser”. 

Minimum handelsstørrelse – en brøkdel af en futures kontrakt

Selvom alle råvarer CFD’er er prissat i enkel-enheder, kræves der oftest en minimum handelsstørrelse.

Råvarer CFD’er er denomineret i mindre handelsposter end den underliggende futures kontrakt. For eksempel svarer en kontrakt af US Crude Oil CFD’en til 25 tønder olie, hvor størrelsen på den underliggende futures kontrakt er 1000 tønder. Kursen på hver enkel CFD angiver prisen på en enhed af den underliggende kontrakt (f.eks. 1 tønde olie), men der vil stadig være en minimum handelsstørrelse for hver handel.
 
Det er muligt at reducere en åben CFD position til et lavere niveau end minimum handelsstørrelse. Såfremt du har en åben position lavere end den minimale handelsstørrelse, kan du lukke den enten via ”Kontooversigt” eller ved at kontakte Saxo Banks handelsbord.

Større gearing

Marginkravene for råvarer CFD’erne er lavere end marginkrav for handel med den underliggende futures kontrakt, hvilket betyder, at det er muligt at opnå større eksponering med den samme sikkerhed. Udnyt muligheden for at handle råvare CFD’er med op til 100:1 gearing.

Se fuld liste over marginkrav.

Handel på margin involverer en høj grad af risiko med mulighed for at tabe mere end din oprindelige investering og er ikke egnet til alle investorer.

Udløb hver måned

Ligesom den underliggende future udløber Saxo Banks råvarer CFD’er hver måned. Afregning af tab eller gevinst vil ske på dagen for den underliggende futures udløb. Saxo Bank vil søge at udbyde både front month (nuværende måned) samt back month (efterfølgende måned) kontrakter, således at kunder kan rulle positionen fra den ene kontrakt til den næste aktuelle kontrakt.

Den specifikke udløbsdato samt- tid for de forskellige råvarer CFD’er kan findes i handelsplatformen på enten ”Pris- og handelsmodul”-boksene samt på Instrument Information siderne.

Handel vil ophøre på det specificerede tidspunkt angivet “Kontrakt Specifikationer”-tabellen for hver enkel kontrakt. Du bør være opmærksom på, at sidste handelsdato kan variere fra kontrakt til kontrakt samt måned til måned.

Enhver position som stadig er åben i forbindelse med ophør af handel på udløbsdatoen vil automatisk blive lukket på lukkekursen fastsat af Saxo Bank samt afregnet kontant.

For at optimere handlen vil Saxo Bank angive en kurs for bade den nuværende måneds kontrakt samt efterfølgende måneds kontrakt, hvor tilgængelighed og likviditet tillader det.

Ordretyper

Limit, Market, Stop, Stop Limit og Trailing Stop ordrer er fuldt understøttede. Herudover er det muligt at afgive avancerede ordrer med betingelserne ”Hvis gennemført” og ”Other cancels other (O.C.O.)”.

En stopordre om at sælge en position bliver eksekveret når budprisen i markedet rammer stop-kursen, imens en stopordre om at købe en position bliver eksekveret når udbudsprisen rammer stop-kursen.

Kontant afregning

Råvarer CFD’er giver kunden mulighed for eksponering mod den underliggende råvare, uden at skulle bekymre sig om fysisk levering. Alle transaktioner i Saxo Banks råvarer CFD’er vil blive afregnet kontant, når positionen lukkes.

Short-salg

Short-salg af råvarer CFD’er er muligt hos Saxo Bank.

Eksempel på handel

Nedenunder er et eksempel på en handel gennemført med en råvarer CFD.

Long position i US Crude olie – Køb af 100 tønder (barrels) US Crude olie CFD,

Day 1 – the trader is bullish and therefore wants to be long US Crude CFDs.​
​TradeBuy 100 CFDs at $59.90 ​​
Nominal value ​$5990​​
Margin required (5% margin for first €300k
collateral on account, otherwise 10%)​
$299.50​
 
Day 5 – the price has risen and the trader wishes to close their position for a profit.​
​Trade​​Sell 100 CFDs at $61.50
Profit​$160
Moving in the underlying commodity​​($61.50 - $59.90) / $59.90 = 2.7%
  
For at opsummere udnytter traderen i dette tilfælde den øgede gearing, som man kan opnå igennem en råvarer CFD.
 

Værdien af positionen, som traderen åbner, er 5990 USD, men traderen behøvede kun at stille 5% i marginkrav, hvilket for dette eksempel var 299,5 USD.

Da traderen senere lukker positionen, har han opnået en gevinst på 1,6 USD pr. tønde olie, hvilket svarer til en prisstigning i US crude olie på 2,7%, som dermed giver traderen en gevinst på 160 USD.

Kunder skal være opmærksomme på, at handel med gearing kan bidrage til større gevinster, men også større tab, såfremt markedet rykker sig ugunstigt imod positionen.
 

Se vores risikoadvarsel.

Updated 31 July 2012

Valuta CFD’er​

Baseret på futures spreadet

Med valuta CFD’er hos Saxo Bank handler du på den samme kurs som den underliggende futures kontrakt plus et mindre tillæg.​

Minimum handelsstørrelse – en brøkdel af en futures kontrakt

Med valuta CFD’er har du mulighed for at handle helt ned til 5.000 enheder af det aktuelle valutakryds, hvilket er væsentligt lavere end på den underliggende futures kontrakt. F.eks. udgør 1 lot på Euro/US Dollar futures kontrakten 125.000 EUR.
 
Minimum handelsstørrelse på US dollar indekset er 100 enheder. 

Udløb

På samme made som futures kontrakter løber valuta CFD’er til en bestemt udløbsdato, hvor kontrakten vil blive lukket og afregnet kontant på kontoen. Åbne positioner vil blive lukket på udløbsdatoen til den gældende markedskurs. Det er muligt at rulle positionerne videre til næste måned indtil udløbsdatoen. Du kan altid finde udløbstidspunktet for de forskellige valuta CFD’er under Handelsbetinger eller i ordrevinduet, før du afgiver ordren.​

Ordretyper

Det er muligt at anvende Limit, Marked, Stop, Stop Limit og Trailing Stop ordrer i platformen. Derudover har du mulighed for at afgive One Cancels Other (OCO) ordrer.

En stop ordre beregnet til at sælge din position aktiveres på budkursen, imens en stop ordre til at købe aktiveres på udbudskursen.

Mulighed for short-salg


Short-salg af valuta CFD’er er fuldt understøttet hos Saxo Bank. ​
Updated 17 February 2016

​​Exchange Traded Funds /

Exchange Traded Commodity CFDs

Kurtage baseret på handelsbeløb

CFD-kontrakter på Exchange Traded Funds (ETF’ere) og Exchange Traded Commodities (ETC’ere) handles på samme måde som almindelige aktier.

Kurtage beregnes som en procentdel af handelsbeløbet og med minimumkurtage for små handelsstørrelser.

For papirer handlet på Nordamerikanske børser beregnes kurtagen som en fast pris pr. kontrakt.

Gratis realtidskurser

Ønsker man at handle ETF eller ETC CFD’er på live realtidskurser hos Saxo Bank, er det nødvendigt at abonnere på det aktuelle kursfeed.

Såfremt kunden gennemfører minimum fire (4) CFD eller aktiehandler på den samme børs i løbet af måneden, opnår kunden gratis realtidskurser fra den aktuelle børs.

Bemærk, at dette tilbud udelukkende gælder ikke-professionelle kunder. Læs mere om gratis realtidskurser for aktiv handel.

Understøttede ordretyper

De understøttede ordretyper for ETF og ETC CFD’er er de samme som ved handel med aktie CFD’er.

Updated 7 February 2013