Finansiering over natten (O/N)

Indeks CFD’er

Eftersom indeks CFD’er hos Saxo Bank handles som marginprodukter, finansieres det handlede beløb igennem en over-natten (O/N) kredit eller debit-beregning til kontoen. Hvis du åbner og lukker en CFD-position indenfor den samme handelsdag, bliver der ikke beregnet over-natten (O/N) finansieringsomkostninger eller –indtægter.

Når du opretholder en position i en indeks CFD over natten, vil du for din CFD-position enten blive krediteret eller debiteret en rente jf. nedenstående:

Opretholdelse af Long CFD positioner i indeks efter kl. 17:00 EST (New York tid) medfører en finansieringsomkostning, som beregnes således:​​
Værdi af Indeks * Antal kontrakter * (relevant Inter-Bank rente + 2,50%) * (Aktuelt antal dage/360 eller Aktuelt antal dage/365).​

 

Opretholdelse af Short positioner efter kl. 17:00 EST (New York tid) medfører en finansieringsindtægt (eller i visse tilfælde omkostning), som beregnes således:​​
Værdi af Indeks * Antal kontrakter * (relevant Inter-Bank bid rente – 3,00%) * (Aktuelt antal dage/360 eller Aktuelt antal dage/365).

Vær opmærksom på, at finansieringsindtægten kan være negativ, hvilket i praksis vil betyde, at der vil være tale om en omkostning.

Aktie-CFD’er og ETF/ETC CFD’er

Eftersom aktie-CFD’er hos Saxo Bank handles som marginprodukter, finansieres det handlede beløb igennem en over-natten (O/N) kredit eller debit-beregning til kontoen. Hvis du åbner og lukker en CFD-position indenfor den samme handelsdag, bliver der ikke beregnet over-natten (O/N) finansieringsomkostninger eller –indtægter.

Når du opretholder en position i en aktie CFD (eller en ETF/ETC CFD) over natten (dvs., at din position er åben, når markedet for den underliggende aktie lukker), vil din CFD-position aflede enten en finansieringsomkostning –eller indtægt:

Når du opretholder en long CFD position, vil der blive beregnet en debit-rente på baggrund af den relevante Inter-Bank rente for valutaen i hvilken den underliggende aktie handles (f.eks. LIBOR) plus et tillæg.

Når du opretholder en short CFD position, vil du modtage en kreditrente beregnet på relevant Inter-Bank rente for valutaen i hvilken den underliggende aktie handles (f.eks. LIBID) minus et fast nedslag.

Kredit- eller debit-renten beregnes af det totale handelsbeløb på tidspunktet, hvor CFD-positionen blev åbnet, uagtet om positionen er long eller short.

* Såfremt den beregnede kreditrente udregnes til lavere end 0%, vil renten i stedet blive debiteret. F.eks. vil en konto blive debiteret 1% p.a., såfremt kreditrenten udregnes til -1%.

Udlånsomkostninger for short positioner i aktie CFD’er

Når du short-sælger en aktie CFD, vil du i visse tilfælde skulle betale en udlånsomkostning for lån af den underliggende aktie til short-salg. Denne omkostning afhænger af likviditeten på den underliggende aktie og vil i mange tilfælde være nul (0) for meget likvide aktier.

Den specifikke udlånsomkostning for en aktie kan findes under ”Udlånsomkostninger” under ”Konto” > ”Handelsbetingelser” > ”CFD Aktie/Indeks Instrumentliste” i handelsplatformene.

Når du short-sælger en CFD, vil udlånsomkostningen for at opretholde positionen over natten fremgå i CFD handelsmodulet i feltet ”Estimerede omkostninger pr. dag”.

​Udlånsomkostningen vil blive fastsat, når positionen åbnes og vil blive afregnet hver måned. Vær opmærksom på, at der i forbindelse med visse corporate action hændelser kan blive fastsat en anden udlånsomkostning i henhold til gældende udlånsomkostninger i aktieudlåns markedet.

Hvis du åbner og lukker en CFD position samme dag, vil du ikke blive afkrævet udlånsomkostninger.

Ingen finansieringsomkostninger for Valuta, Råvarer og Indeks med udløbstid

Når du handler CFD’er på Valuta, Råvarer og Indeks med udløb hos Saxo Bank, betaler du ingen finansieringsomkostninger for at opretholde din position over natten.

Updated 17 May 2013​