​Corporate Actions på CFD'er

Ny emission

Handelsbare tegningsretter

Tegningsretter tildeles og bogføres i henhold til fordelingsnøglen (ratio) på dagen hvor emissionen har effekt (Ex-date). Salgsordrer afgives automatisk, når det relevante marked åbner for handlen. Provenuet fra handlerne indsættes herefter på kundens konto.

Såfremt en kunde måtte ønske at deltage i emissionen, er dette muligt ved køb af tegningsretter de underliggende aktier.

Ikke-handelsbare tegningsretter

Ved ny emission på den underliggende aktie, tegner indehaveren af CFD-positionen automatisk nye aktier jf. det gældende emissionsforhold og prisen for nye aktier. Afregning til kunden foregår på samme dag, som emissionen afregnes.

Corporate Actions og events på australske aktier

I forbindelse med visse typer af corporate events, herunder, men ikke begrænset til, “Non Renounceable Rights Distributions”, ”Subscription Offers”, ”Entitlement Offers”, ”Rapid Offers” samt ”Retail Offers” har australske børsnoterede virksomheder mulighed for at reducere tildelinger helt ned til ingen tildelinger, hvorfor Saxo Bank udelukkende vil booke de modtagne tildelinger på afregningsdagen.

Bemærk at det siden marts 2009 har været fast praksis hos ACSA (Australian Custodial Services Association) ikke at tilbyde Share Purchase Plans Events (SPP) til de underliggende begunstigede ejere, hvorfor Saxo Bank ikke kan tilbyde deltagelse i disse corporate events.​

Udbyttebetalinger

Udbyttebetalinger bliver booket på kontoen på ex-dagen for udbyttebetalingen og vil reflektere markedets prissætning af den underliggende aktie på ex-dagen.

Aktieudbytter

Et tilsvarende antal CFD-kontrakter vil blive placeret på kundens konto på ex-dagen for udbytteudlodningen. For kunder med short-positioner i en aktie CFD, hvor den underliggende aktie udbetaler aktieudbytte, vil det tilsvarende antal CFD-kontrakter blive fratrukket kundens beholdning.

Udbytte på indeksbaserede CFD'er

Når en aktie, der indgår i et index som har tilknyttet en CFD-kontrakt, udbetaler udbytte vil index CFD’en automatisk blive prisfastsat, så den afspejler den nye værdi efter udbyttebetalingen. Den vægtede andel af den aktuelle udbyttebetaling indenfor indexet vil blive krediteret kundens konto ved long-positioner og debiteret ved short-positioner.

Vær opmærksom på, at DAX30 er et Total Return Index, hvilket betyder at prisen automatisk ændrer sig, så den reflekterer udbyttebetalinger.

Udbytte i index = Udbytte * Antal aktier i Index / Index Divisor*.

* Divisor: et tal som anvendes til at stabilisere indexets værdi, når sammensætningen ændres. Summen af alle priser på aktier i indexet divideres med divisoren for at opnå den normaliserede værdi af indexet. Divisoren justeres, når markedsværdien på aktierne i indexet ændres, således at indexets værdi forbliver sammenlignelig.

For at undgå, at værdien af et index ændrer sig som følge af en Corporate Action, bliver divisoren altid justeret i forbindelse med en Corporate Action, der har indflydelse på markedsværdien af aktierne i et index. Dette sker for at sikre, at historiske kurser for et index er sammenlignelige.

Frivilligt udbytte

CFD-positioner vil modtage udbyttebetalingen kontant. Udbyttebetalinger bliver booket på kontoen på ex-dagen for udbyttebetalingen og vil reflektere markedets prissætning af den underliggende aktie på ex-dagen.

Bonusudlodninger

Nye CFD-kontrakter på den underliggende aktie er allokeret til kontoen på ex-dagen for udlodningen. Kunder med short positioner i den aktuelle CFD, vil blive debiteret det aktuelle antal kontrakter og kunder med long positioner vil blive krediteret.

Aktie split / Omvendt aktie split

Nye CFD-positioner bliver allokeret til kundens konto på ex-dagen.

Tilbud om opkøb

Kunder som har en CFD-position i den aktuelle aktie, vil ikke få mulighed for at svare på tilbud om opkøb.

Spin Offs

CFD-positioner på den underliggende aktie allokeres på ex-dagen. Kunder med short-positioner vil blive debiteret antallet og kunder med long-positioner vil blive krediteret antallet.

Fusioner og tilbud om fusion

Ved obligatoriske fusioner vil kunder med long-positioner i CFD’en blive betalt kontant, modtage flere CFD-kontrakter eller en kombination af disse muligheder på ex-dagen i henhold til betingelserne for den pågældende fusion. Det er ikke muligt for kunder med en CFD-position at afgive stemmer ved tilbud om fusioner. 

Nye CFD-positioner eller betalinger indsættes på kundens konto på disse dage:
  1. Kontant betaling – indsættes på ”betalingsdagen”.
  2. Nye aktier – indsættes på ex-dagen.
  3. Kombination af kontant betaling og nye aktier – indsættes på ex-dagen.

Annullering af åbne ordrer ved Corporate Actions

Dagen før et Corporate Action event er planlagt til at effektueres (the Ex-date), slettes åbne ordrer ved visse typer af corporate events.

Event Type​ ​Never delete orders ​Always delete orders ​Rule defined below
Tender offers​ ​x
Stock splits​ x​
Reversed stock split​ x​
Bonus issues​ x​
Mandatory Mergers​ x​
Spin offs​ x​
Ticker changes​ x​
De-listings​ x​
Cash dividends​ ​x
Stock dividends​ x​
Optional dividends​ x​
Right issues​ x​
 

Ved udbytteudlodninger samt ny emissioner vil alle åbne ordrer for det aktuelle instrument blive annulleret, såfremt den forventede ændring af instrumentets markedspris afviger mere end 20% fra den aktuelle kurs.

Positioner i instrumenter som ikke handles online

Såfremt en Corporate Action eller Event vedrører et instrument, som ikke handles online hos Saxo Bank, vil positionen blive realiseret og værdien af positionen afregnet på kundens konto.

Specielle Corporate Actions og Events

Specielle og uregelmæssige Corporate Actions, som ikke indgår under de ovennævnte beskrivelser, kan forekomme.

Saxo Bank vil altid håndtere disse events, således at kundens interesse søges varetaget i videst muligt omfang.

Skatter og afgifter i forbindelse med Corporate Actions

Udgifter til skatter og afgifter kan forekomme i forbindelse med visse corporate actions.

Når sådanne skatter eller afgifter skal afholdes, vil Saxo Bank debitere den reelle udgift fra kundens konto.

Updated 7 January, 2013