​Marginhandel

Kunde profiler

Med hensyn til marginhandel på børshandlede optioner opererer Saxo Bank med to margin profiler:

Som udgangspunkt har alle en basis profil, som udelukkende giver adgang til at købe børshandlede optioner der er lang(long) calls og puts.

Ønsker du at være i stand til at shorte børshandlede optioner, vil dette kræve en avanceret profil, som kan opnås ved anmodning til din kontaktperson i Saxo Bank.

Margin og stop-out

Når man investerer i børshandlede optioner med Saxo Bank, kan der forekomme situationer, hvor man ikke er i stand til at dække sit potentielle tab, denne situation kan opstå når der holdes en short børshandlet option.
I situationer hvor marginen bliver overskredet og et stop-out bliver udløst, bliver alle åbne marginpositioner lukket. Hvis dette stop-out skyldes marginhandel med andre margin produkter(valuta, CFD’er, futures) , vil lange børshandlede optioner positioner også blive lukket for at dække denne stop-out.
Marginhandel er forbundet med høj risiko, og med risiko for at tabe mere end initialinvesteringen, og er derfor ikke egnet for alle investorer.
Vær sikker på du forstår risikoen, der er forbundet med marginhandel, og opsøg eventuelt rådgivning hos en uafhængig rådgiver hvis nødvendigt.

Læs vores risikoadvarsel.

Trading short og margin

En short option medfører højere risiko, idet man binder sig til at levere det underliggende aktiv til en modpart i markedet, til en tidligere aftalt pris.

Saxo Bank vil pålægger ekstra marginkrav, for at sikre at kontoværdien er stor nok til at lukke positionen, som sikring når der forekommer store udsving i det underliggende aktiv ”overnight”.

Marginkravene bliver monitoreret i realtid og en stop-out kan blive udløst når marginkravene overstiger kundens margin call profil.

Følgende formel udtrykker udregningen for marginkrav:

Short options margin = præmie margin + yderligere margin

Marginhandel er forbundet med høj risiko, med risiko for at tabe mere end initialinvesteringen, og er derfor ikke egnet for alle investorer.

Vær sikker på du forstår risikoen, der er forbundet med marginhandel, og opsøg eventuelt rådgivning hos en uafhængig rådgiver hvis nødvendigt.

Læs vores risikoadvarsel.
Updated 29th of January, 2016