​Handelsbetingelser - Aktier

Brug dine aktieinvesteringer som sikkerhedsstillelse for andre investeringer

Saxo Bank giver mulighed for at bruge en procentdel af det investerede beløb i visse aktier, til at stille til sikkerhed for marginhandel (Valuta, CFD'er, Futures og Børshandlede optioner). Se procentdelen af sikkerhed, der kan bruges fra hver enkelt aktie.

Aktier, der anvendes som sikkerhed for marginhandel kan ikke bruges til at dække realiserede / urealiserede tab.

Markedsordre

Visse børser understøtter ikke ”Market-ordrer”. Hvis en kunde placerer en markedsordre på disse markeder, vil Saxo Bank automatisk konvertere ordren til en aggressiv limiteret ordre inden for en vis procentdel grænse "in the money".

Den procentvise grænse varierer mellem 1% og 4% afhængig af børsen og instrumenttypen. Bemærk, at det er en kundens ansvar at kontrollere, om ordren er fyldt på markedet efter ordremodtagelse.


Hvis du oplever eller har mistanke om eventuelle fejl med din ordre, bør du kontakte Saxo Bank med det samme.​

Børser​ ​
American Stock Exchange (AMEX)​Oslo Stock Exchange (OSE) ​
Athens Stock Exchange (AT)​OMX Copenhagen (CSE)  ​
Australian Stock Exchange (ASX)​OMX Helsinki (HSE)  ​
London International Exchange (LSE_INTL)​OMX Stockholm (SSE) ​
London Stock Exchange (LSE_SETS) ​Singapore Exchange (SGX-ST)​

 

Desuden kan nogle af vores mæglere vælge at konvertere Market-ordrer på visse børser i aggressive limit ordrer 3% "in the money". Dette har til formål at beskytte kunderne for utilsigtet at bevæge markedet. 

Saxo Bank er ikke ansvarlig for manglende informationer vedr. dette.

Split ordrer

Såfremt en ordre vedrørende en aktie opdeles, og delvist bliver fyldt over en periode på mere end én dag, kan de samlede handelsomkostninger stige. Årsagen til en sådan stigning er, at den minimale afgift kan opkræves mere end én gang baseret på antallet af dage, der er nødvendige for den samlede udførelse af ordren.

Aktieudbytte

Udbyttebetaling fra beholdningspositioner vil blive krediteret til kundens konto med gældende standard skat fratrukket.

Saxo Bank kan i øjeblikket ikke understøtte eller tilbyde præferentielle beskatningssatser, der kan opstå på grund bopæl eller juridisk status.

Overførsel af aktier

Læs mere om at overføre aktier til din Sa​xo Ban​k konto.

Forretningsbetingelser for værdipapirhandel og depot

Du kan finde de forretningsmæssige betingelser for handel med værdipapirer og opbevaring ledelse i vores dokumentbibliotek.

Updated 29th of January, 2016

Handelsbetingelser på lokale markeder

Depot for græske aktier

Den græske forordning kræver hver enkel græsk aktionær til at lave en separat afviklingskonto for deres depot.

Du skal derfor udfylde enten en fælles (kun for Saxo Bank fælles kontohavere) eller et individuelt SAT ansøgningsskema for at lade Saxo Bank åbne eller flytte dit depot til Saxo Bank.

Begge blanketter kan findes og downloades fra vores dokumentbibliotek.

Bemærk at opsætningen kan tage op til 7 arbejdsdage.

Beskatning af aktier i Hongkong

For aktier i Hongkong er stempelafgift og andre afgifter 0,108%

Bemærk: Automatiseret handel sker fra 9:30 til 16:30 med en pause mellem 12:00 - 13:30.

Beskatning af britiske aktier

For britiske aktier der er underlagt ”panel for overtagelser og fusioner” (PTM) kan der være en stempelafgift.

Stempelafgift anvendes på alle købstransaktioner med en sats på 0,5% af transaktionsværdien.

En PTM afgift på  1 GBP sker ved købs- og salgstransaktioner, hvor bruttoværditilvæksten af handelen overstiger GBP 10.000.

Bemærk venligst at stempelafgiften på irske registrerede aktier er 1% af transaktionsværdien.

Beskatning af franske aktier

For franske large cap aktier er afgiften på finansielle transaktioner (AFT) på 0,30%, som gælder for alle købs handler.

Den fuldstændige liste over de 109 berørte aktier kan findes i det application decree (på fransk).

Beskatning af irske aktier

Når du handler irske aktier, tillægges en ekstraskat på 1,25 EUR for hvert køb eller salg, såfremt handlens samlede værdi overstiger 12.500 EUR.

Ved køb af irske aktier tillægges 1% af det samlede handelsbeløb i omsætningsskat.​

Beskatning af italienske aktier

Fra 1. marts 2013 pålægges en omsætningsskat (FIT skatten) på 0,1% af det samlede handelsbeløb ved køb af italienske aktier og aktierelaterede aktiver (f.eks. depotbeviser).

Du kan finde yderligere information om den nye italienske omsætningsskat hos det italienske finansministerium​

Beskatning af Singapore aktier

For Singapore Aktier, er der et clearinggebyr på 0,04%, dog højst på SGD 600.

Beskatning af sydafrikanske aktier

Johannesburg Stock Exchange anvender en Securities Transfer Tax (STT) på 0,25%, når der åbnes en aktie position - denne afgift gælder ikke for CFD handler.

Depot recept gebyrer - USA

Det er almindelig praksis for amerikanske depotbeviser er at opkræve et årligt administrationsgebyr på op til USD 0,05 per aktie afhængig af den udstedende depotbank.

Hensigten med afgiften er at dække udgifter til de banker, tager den i  operationelle processer, der er nødvendige for at udstede og handle depotbeviset.

Typisk trækkes gebyret når udbyttebetalinger er lavet, men i tilfælde af at aktien ikke betaler et udbytte vil gebyret blive administreret via gebyr begivenheder.
 
Udbytte gebyret er fastsat i depotaftalen mellem depositaren banken og selskabet baseret på industristandarder. Depotaftalen er indsendt til SEC og er let tilgængelig for offentligheden.
 
Gebyret pr depositar kvittering er ikke afhængig af det samlede beløb af udbytte, der betales, men mængden af aktier.

SEC § 31 Gebyrer for amerikanske CFD, DMA og aktier

Saxo Bank videregiver SEC § 31 gebyrret til kunderne på $ 21,80 per million (0,218 BP) på US børser CFD, DMA og lager SÆLG transaktioner, hvor kundeordrer opføres direkte i det underliggende marked.

Dette gebyr gælder kun for amerikanske børser.

Du kan læse mere om § 31 her

Pre-Opening ordre fylder i markedet i USA

I amerikanske markeder, konsoliderer Saxo Bankslikviditet fra en række kilder som tillæg til de primære børser.
 
Når der er en forsinkelse i åbningen af den primære udveksling, kan ordrer fyldes fra disse andre kilder inden der påbegyndes handel på den primære børs.

Updated 29 January, 2016