​Corporate Actions

Tegningsrettigheder

Kunder som har aktiebeholdninger kan modtage tegningsrettigheder, og kan vælge at sælge disse rettigheder eller tegne nye aktier. Hvis Saxo Bank ikke har modtaget et svar fra kunder inden deadline fastsat af Saxo Bank, vil banken om muligt sælge rettighederne på vegne af vores kunder, før de udløber.

Hvis rettighederne er ikke-omsættelige, vil de bortfalde og blive værdiløs. Provenuet fra salget vil blive distribueret til vores kunder. Grunden til at banken udfører denne handling, er at forhindre rettigheder for at være værdiløse, når de udløber.

*Australske Corporate Actions
For visse typer af Croporate Actions, herunder, men ikke begrænset til, “Non Renouncable Rights Distribution”, “Subscription Offers”, “Entitlement Offers”, “Rapid Offers”, “Retail Offer”, har noterede australske sleskaber under visse omstændigheder mulighed for at reducere allokeringen til nul, og Saxo Bank vil derfor kun afregne berettigede beløb til kunder på betalingsdagen. 
 
Bemærk, at det siden marts 2009 ikke har været muligt for Saxo Bank at deltage i “Share Purchase Plans Events” (SPP). Dette skyldes en beslutning truffet af ACSA (Australian Custodial Services Association).​

Kontant udbytte

Kontante reguleringer der bogføres afspejler markedsprisen bevægelse, men den faktiske værdi af betalingen vil blive afgjort på Betalingsdato.

Udbyttebetaling fra aktiepositioner vil blive krediteret til kunderne konto med  fratrukket standart skat. Saxo Bank kan i øjeblikket ikke understøtte eller tilbyde præferentielle beskatningssatser, der kan være på grund bopæl eller juridisk status.

Valgfri Udbytte

Som standard er udbytter kontant. Dog kan kunderne vælge at modtage aktier. Aktierne vil blive tildelt, når geninvesteringssatsen bekræftes for en bestemt betalingsdato.

Aktieudbytte

Yderligere aktieudbytte udbetales på Ex-dato med valør på betalingsdagen.

Bonus rettigheder

Yderligere aktier fordeles på Ex-date.

Aktiesplit / Omvendt aktiesplit

Nye aktiepositioner tildeles på Ex-date.

Opkøbstilbud

​Kunder, der har investeret i den aktuelle aktie, vil have mulighed for at deltage i et opkøbstilbud.

Fusioner & fusioner med valg

For obligatoriske Fusioner er der forskellige resultater:

  1. Kontant (fordelt på Pay-Date)
  2. Aktier (fordelt på Ex-Date)
  3. Mix af kontanter & og aktier (fordelt på Ex-dato)

For fusioner med valg, har kunder mulighed for at vælge inden fristen.

Sletning af åbne ordrer som følge af ”Corporate Actions”.

Dagen før en Corporate Action begivenhed er planlagt til at træde i kraft (den Ex-dato), vil åbne ordrer slettes for visse typer af begivenheder.

Følgende oplysninger er reglerne for en sådan adfærd:
Event Type​ ​Never delete orders ​Always delete orders ​Rule defined below
Tender offers​ ​x
Stock splits​ x​
Reversed stock split​ x​
Bonus issues​ x​
Mandatory Mergers​ x​
Spin offs​ x​
Ticker changes​ x​
De-listings​ x​
Cash dividends​ ​x
Stock dividends​ x​
Optional dividends​ x​
Right issues​ x​
 

For udbytte og tegningsrettigheder, vil alle åbne ordrer for det givne instrument blive slettet, hvis ændringen i markedsprisen beregnes til at være over 20% på grund af en ”Corporate Action” begivenhed.

Nye Positioner i ikke-online handlede instrumenter

Nogle gange kan en Corporate Action involverer et instrument, der ikke er omsættelige online hos Saxo Bank.

Under disse omstændigheder er de proceduren som følger:
 
Positioner i nye instrumenter, der ikke handles på nettet, som følge af en ”Corporate Action”, bogføres til kunders konto. Instrumentet vil blive tilføjet kundens konto til rapportering.

Fraktioneret erstatning

En fraktioneret aktie er mindre end en fuld aktie, og kan opstå som resultat af en Corporate Action.

For følgende corporate actions, betaler Saxo Bank kontant kompensation for fraktioner:

  • Aktie splits
  • Omvendt aktiesplit
  • Ekstra udbytte af beholdningspositioner
  • Fusioner

Skatter og afgifter på Corporate actions

Skatter og afgifter kan også forekomme på andre corporate action end kontant udbytte, såsom gebyr på et aktie udbytte eller skat på en fusion.

Når sådanne skatter og afgifter forekommer vil Saxo Bank debitere kundens konto i overensstemmelse hermed.

Specielle Corporate Action Events

Særlige og sjældne Corporate Actions, der ikke falder ind under de beskrivelser ovenfor kan forekomme.

Saxo Bank vil håndtere sådanne Corporate Actions i den bedste interesse for kunden i det omfang, tiden og de operationelle procedurer vil tillade.

Updated 28th January, 2013