Gebyrer, kurtage og margin oversigt

Produkthandel, satser og betingelser

Se vores handelspriser og vilkår for Valuta handel

Se vores handelspriser og vilkår for Valutaoptioner

Se vores handelspriser og vilkår for CFD'er

Se vores aktiehandelspriser og vilkår

Se vores futures handelspriser og vilkår

Se vores handelspriser og vilkår for Børshandlede optioner 

Se vores handelspriser og vilkår for ETF,& Online fonde

Se vores handelspriser og vilkår for Obligationer

Inaktivitetsgebyr for Classic Konto

Konti uden handelsaktivitet gennem 6 måneder (180 dage) vil blive opkrævet et inaktivitetsgebyr på USD 100,00 eller tilsvarende i kontoens hovedvaluta.

Foretager du blot én handel på 180 dage, vil inaktivitetsgebyret ikke gøre sig gældende for dig.

Se her hvordan opgraderer din konto.

Vekselgebyrer for danske kunder

Vekselgebyrer af handelsbaserede omkostninger ved aktiehandel profit/tab som følge af handelsaktiviteter er 0,3%, og udregnes på handelstidspunktet. For Valutaoptioner gælder et vekslingsgebyr 0,1%. 

Alle øvrige valutatransaktioner (inklusiv overførsler til og fra din Saxo Bank konto) laves via den gældende spotkurs plus/minus 0,5% når beløbet er krediteret eller debiteret fra din konto.

Kontoens "fri kapital"

Fri kapital defineres som:

 • Kontantsaldoen på din hovedkonto.
 • Plus eller minus ikke-realiserede gevinster eller tab fra åbne positioner i CFD, Valutaterminskontrakter og Futures på din handelskonto.
 • Plus markedsværdien af Valutaoptioner på din handelskonto.
 • Minus margin-/sikkerhedskrav fra åbne positioner på din handelskonto.​

Kontoens værdi

Kontoværdien af din underkonto er:

 • Kontantsaldoen på kontoen.
 • Plus eller minus værdien af ikke-realiserede gevinster eller tab fra positioner i CFD’er, Valutaterminskontrakter og Futures på kontoen.
 • Plus markedsværdien af Valutaoptioner på kontoen.​

Renter af penge på Saxo Bank konti

Renten på hoved- og underkonti.

Renten på din hovedkonto hos Saxo Bank bliver udregnet på baggrund af den frie kapital, hvorimod renten på dine eventuelle underkonti udledes ud fra kontoens værdi.
 
Da den frie kapital udregnes på baggrund af åbne handelspositioner på alle dine konti, hoved- såvel som underkonti, er det vigtigt at sikre sig, at der er et tilfredsstillende kontantbeløb til rådighed på hovedkontoen. Alternativt kan man risikere, at du bliver fratrukket renter på din hovedkonto, der overstiger kreditrenten, der bliver udbetalt på din(e) underkonti.

Rentesatser for retailkunder 

Følgende rentesatser er gældende for kontant indestående (fri kapital) på en Saxo Bank konto:

 • Der betales ikke renter for fri kapital på beløb op til 15.000 dollars (eller tilsvarende beløb i anden valuta)
 • For positiv fri kapital over 15.000 dollars er rentesatsen LIBID minus 3 % på hele beløbet
 • For negativ fri kapital betales der LIBOR plus 8 %

Rentesatser for institutionelle kunder

 

Følgende rentesatser er gældende for kontant indestående (fri kapital) på en Saxo Bank konto:
 • For positiv fri kapital, vil renten være det højeste nuværende bud på markedet, og 0 undtagen for de nævnte valutaer nedenfor der har negativ rente. Renten vil blive betalt af det fulde beløb på ”Kontoens Værdi”. ​
 • For negativ netto fri beholdning vil  der blive opkrævet rente på markeds budrenten plus en mark-up på det fulde beløb for alle konto værdier

Pr. d. 1 marts 2017 vil Saxo Bank opkræve negative renter på vores standard tilbud på relevante reference valutaer. Denne opkrævning vil gøre sig gældende på balancen over de grænser indikeret i tabellen nedenfor. På hovedkontoen vil grænsen lagt til ved den frie positive kapital, og i tilfælde af underkonti, til hele kontoens værdi. Den negative rente vil blive udregnet dagligt på kontoens kredit balance, på det beløb der overskrider grænsen og debiteret på hovedkontoen eller evt. underkonti sidst på måneden, for renten den forrige måned. Renterne er forbeholdt for ændringer.

​Grænse​Negative renter (p.a.)
​EUR​250.000​-0,40%
​CHF​250.000​-0,75%
​DKK​2.000.000​-0,65%
​SEK​2.500.000​-0,50%

Udregning og bogføring

Renter udregnes på daglig basis og bogføres hver måned, dette sker indenfor syv hverdage af hver månedsafslutning.

Updated 23th of January, 2015